Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis of changing the surface of the Vatnajokull glacier based on Landsat and Sentinel satellite images

Agata Sylwia Woińska

Abstract

The research part of work starts with a presentation of the scope of applied procedure. It is a diagram showing all the processes of processing satellite data until the final result is obtained. Accordingly, the subject of selecting the source data is described first, then the image preparation forms for processing. The next stage is an analyze of the spectral ranges, i.e. creation of colorful compositions and enhancement of their contrast. Later, the pasharpening process is described and its effects are presented. The next chapter describes the primary topic of this work, i.e. the use of NDSI Standard Snow Indicators and NDSII Snow and Ice. Then, the method of automatic glacier's turnover vectorization and manual correction techniques are presented. The next stage of the work presents numerical and visual analyzes of final results. The results are presented in the form of tables, charts and map sets, showing the ranges of the Vatnajökull glacier in particular years. The final part of the work is conclusions and summary from all the spatial analyzes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Sylwia Woińska (FGC) Agata Sylwia Woińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza zmiany powierzchni lodowca Vatnajӧkull na podstawie zdjęć satelitarnych Landsat i Sentinel
Supervisor
Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-05-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Przemysław Kupidura (FGC/DPRSISIS) Przemysław Kupidura,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Katarzyna Osińska-Skotak (FGC/DPRSISIS) Katarzyna Osińska-Skotak,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
teledetekcja, lodowiec, recesja, Vatnajökull, Landsat, Sentinel
Keywords in English
remote sensing, glacier, recession, Vatnajökull, Landsat, Sentinel
Abstract in Polish
Część praktyczną rozpoczęto od przedstawienia schematu postępowania. Stanowi on diagram ukazujący wszystkie procesy przetwarzania danych satelitarnych do momentu otrzymania końcowego wyniku. Zgodnie z tym, najpierw opisano temat wyboru danych źródłowych, a tuż potem formy przygotowania obrazu do obróbki. Kolejny etap to analiza zakresów spektralnych, czyli utworzenie kompozycji barwnych i wzmocnienie ich kontrastu. Później opisano proces pasharpeningu i przedstawiono jego efekty. Następny rozdział opisuje główny temat niniejszej pracy, czyli zastosowanie Znormalizowanych Wskaźników Śniegu NDSI oraz Śniegu i Lodu NDSII. Następnie przedstawiono metodę automatycznej wektoryzacji zasięgu lodowca oraz techniki manualnych poprawek. W kolejnym etapie pracy przedstawiono analizy liczbowe i wizualne otrzymanych wyników. Przedstawiono je w formie tabel, wykresów oraz zestawień mapowych, przedstawiających zasięgi lodowca Vatnajökull w poszczególnych latach. Końcowa część pracy obejmuje wnioski i podsumowania płynące z przeprowadzonych analiz przestrzennych.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Agata_Woińska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 21237

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c67a4c65a35437c96e7259738317c84/
URN
urn:pw-repo:WUT2c67a4c65a35437c96e7259738317c84

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page