Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Adaptation of historic factory complex on Szwedzka Street in Warsaw to the function of Centre of Art and Cultural Development

Milena Patrycja Szczęsna

Abstract

The assumption of a project is to create a cultural space available to the inhabitants of Praga, a meeting place and development for the public of all ages. Continuation of the cultural development of Praga by creating a new culture-center, after the great success of "Soho Factory" and the Centre of Praga "Koneser" gives the opportunity to enrich the cultural program in Praga and the prestige of the district. The scope of the project in the form of urban planning development is the ensemble of Towarzystwo Akcyjne Fabryki Produktów Chemicznych, determine the function of buildings, additions to the buildings and the detailed architectural project of Brewery building. Complex of the buildings of Towarzystwo Akcyjne Fabryki Produktów Chemicznych is located at 20 Szwedzka Street in Warsaw. Plot of land with an area of 3.2 ha is partly built with postindustrial brick buildings with high aesthetic and architectural value. After the former factory "Praga" remained several buildings located in the north-western part of the parcel: glicerynownia, Kotłownia, Warzelnia and Wydział Tub. On the territory there is also historic chimney. Complex of factories entered in the register of monuments in 2005. The urban complex with an area of 3,2 ha will be included exhibition, commerce, office and workshop spaces. A workshop program of Centre for Arts and Cultural Development will be activities focused on art, from painting activities to sculptural, photography and craft. The building of the brewery are the two parts, the first designed is the entrance area with additional functions: reception, a cafe on the ground floor and plastic shop on the floor, the second part of the historic building features basic functions. The ground floor exhibition part contains 3 themed rooms: painting, sculpture, and numismatics and medallistics, the space is designed in universal way, to be able to freely develop space for all kinds of exhibitions. On the first floor have been located workshop rooms, and administrative areas intended for employees of the building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Milena Patrycja Szczęsna (FA) Milena Patrycja Szczęsna,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Adaptacja zabytkowego zespołu fabryk przy ulicy Szwedzkiej w Warszawie do funkcji Centrum Sztuki i Rozwoju Kulturowego
Supervisor
Jerzy Grochulski (FA/DRAOLA) Jerzy Grochulski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001429/L
Reviewers
Grzegorz Rytel (FA) Grzegorz Rytel,, Faculty of Architecture (FA) Jerzy Grochulski (FA/DRAOLA) Jerzy Grochulski,, Department of Residential Architecture and Open Landscape Architecture (FA/DRAOLA)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
fabryka, adaptacja, zagospodarowanie terenu, centrum sztuki
Keywords in English
factory, adaptation, land development, centre of art
Abstract in Polish
Założeniem projektowym jest stworzenie przestrzeni kulturalnej dostępnej dla mieszkańców Pragi, miejsca spotkań i rozwoju dla społeczeństwa w każdym wieku. Kontynuacja rozwoju kulturalnego Pragi poprzez stworzenie nowego ośrodka kulturotwórczego, po wielkim sukcesie „Soho Factory” oraz Centrum Praskiego „Koneser” daje możliwość wzbogacenia programu kulturalnego Pragi i podniesienie prestiżu dzielnicy. Zakresem opracowania w formie urbanistycznej jest zagospodarowanie zespołu architektonicznego Towarzystwa Akcyjnego Fabryki Produktów Chemicznych, określenie funkcji budynków, uzupełnień w zabudowie oraz szczegółowe opracowanie architektoniczne budynku Warzelni. Zespół budynków Towarzystwa Fabryki Produktów Chemicznych położony jest na ulicy Szwedzkiej 20 w Warszawie. Działka o powierzchni 3,2 ha jest częściowo zabudowana budynkami postindustrialnymi budownictwa ceglanych o wysokim walorze estetycznym i architektonicznym. Po zabudowaniach dawnej fabryki „Praga” pozostało kilka budynków zlokalizowanych w północno-zachodniej części działki: glicerynownia, kotłownia, warzelnia i wydział tub. Na terenie znajduje się także historyczny komin. Zespół wpisany do rejestru zabytków w 2005 roku. W skład zespołu urbanistycznego o powierzchni 3,2 ha będą wchodziły powierzchnie wystawowe, handlowe, biurowe oraz warsztatowe. Programem warsztatowym Centrum Sztuki i Rozwoju Kulturowego będą zajęcia ukierunkowane na sztukę, od zajęć malarskich, rzeźbiarskich, fotograficznych jak i rzemieślniczych. Budynek Warzelni stanowią dwie części, pierwsza projektowana jest strefą wejściową z funkcjami dodatkowymi: recepcją, kawiarnią na parterze i sklepem plastycznym na piętrze I, druga część zabytkowa mieści funkcje podstawowe. Mieszcząca się na parterze część wystawiennicza zawiera 3 sale tematyczne: malarską, rzeźbiarską oraz numizmatyki i medalierstwa, przestrzeń zaprojektowana jest w sposób uniwersalny, aby móc dowolnie zagospodarować przestrzeń do różnego rodzaju wystaw. Na pierwszym piętrze zlokalizowane zostały sale warsztatowe, oraz pomieszczenia administracyjne przeznaczone dla pracowników budynku.
File
  • File: 1
    OPIS TECHNICZNY_255866.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11428

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c56816901e34803a2bd6c0c153a33be/
URN
urn:pw-repo:WUT2c56816901e34803a2bd6c0c153a33be

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page