Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis concerning potential of low temperature heat recovery from Polish district heating for electricity production

Aleksandra Bąk

Abstract

The subject of the present thesis is to consider subject of low temperature heat recovery of exhaust from Polish district heating. In first, theoretical part, there was presented information about energy efficiency in energy sector, exhaust gases being source of low temperature heat and Polish district heating sector. In the next paragraph there were described technologies using low temperature heat to produce electricity, such as: heat recovery, innovations based on Organic Rankine Cycle, Stirling engine. Further, power potential of exhaust gases from Polish district heating was calculated. It included thermal power of gases and heat, that are given out during a year. Process of heat recovery was optimized using orderly graph of polish district heating. All heat plants of Polish system were divided into groups according to their thermal power installed. The power of losses in each group was assigned and the number of Polish heat plants generating certain thermal power of losses was calculated. The thesis includes assessment of electricity production, possible to generate thanks to heat recovery. There is an initial analysis of financial and ecological benefits of low temperature heat usage. In the last paragraph, there were presented several conclusions concerning usage of low temperature heat to generate electricity.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aleksandra Bąk (FPAE) Aleksandra Bąk,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Title in Polish
Analiza potencjału odzysku ciepła niskotemperaturowego do produkcji energii elektrycznej w polskim sektorze ciepłowniczym
Supervisor
Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
41
Internal identifier
MEL; PD-3511
Reviewers
Marcin Wołowicz (FPAE/IHE) Marcin Wołowicz,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Bujalski (FPAE/IHE) Wojciech Bujalski,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
ciepło niskotemperaturowe, efektywność energetyczna
Keywords in English
low temperature heat, energy efficiency
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są rozważania na temat odzysku ciepła niskotemperaturowego spalin z polskiego systemu ciepłowniczego. W części teoretycznej przedstawiono podstawowe informacje dotyczące efektywności energetycznej polskiej energetyki, straty wylotowej będącej źródłem ciepła niskotemperaturowego oraz opis polskiego ciepłownictwa. Opisano dostępne na rynku rozwiązania technologiczne służące wykorzystaniu energii straty wylotowej i zamiany jej na energię elektryczną. Przedstawione technologie to: regeneracja ciepła, rozwiązanie oparte na Organicznym Cyklu Rankine’a, silniku Stirlinga. W części obliczeniowej wykazano potencjał energetyczny starty wylotowej towarzyszącej polskiemu ciepłownictwu, tj. moc cieplną straty wylotowej oraz ilość energii generowanej w ciągu roku. Proces odzysku energii pod postacią ciepła został zoptymalizowany na podstawie wykresu uporządkowanego pracy systemu ciepłowniczego. Jednostki wytwórcze systemu ciepłowniczego zostały podzielone na grupy według mocy zainstalowanej. Wyznaczono moc straty wylotowej odpowiadającą każdej z wyżej wymienionych grup oraz obliczono ilość jednostek generujących określoną moc straty wylotowej w skali całego kraju. Analizie poddana została ilość energii elektrycznej możliwej do wygenerowania. Oszacowano moc elektryczną zainstalowaną w urządzeniach odzyskujących ciepło niskotemperaturowe. Wstępnej analizie poddano korzyści finansowe oraz ekologiczne wynikające z zastosowania instalacji odzysku energii starty wylotowej. Określono wartość kosztów zewnętrznych, których można uniknąć produkując energię elektryczną w instalacji odzysku ciepła niskotemperaturowego. W ostatnim rozdziale przedstawiono wnioski na temat odzysku ciepła niskotemperaturowego do produkcji energii elektrycznej.
File
  • File: 1
    252227_A_Bak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9284

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c498b01222245ea910c8269368c7db8/
URN
urn:pw-repo:WUT2c498b01222245ea910c8269368c7db8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page