Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Evaluation of the possibility of using different types of carbon adsorbents in radon dosimetry

Paulina Król

Abstract

Radon jest jedynym naturalnie występującym, promieniotwórczym gazem w środowisku człowieka. Nuklid ten, o czasie półrozpadu 3,8 dnia, występuje jako jeden z elementów naturalnych szeregów promieniotwórczych, a jego pierwiastkiem macierzystym jest rad – powszechnie występujący w glebie. Nuklid ze względu na właściwości gazowe, wydostaje się z warstwy glebowej i stanowi jeden ze składników powietrza atmosferycznego czy wody. Produktami rozpadu radonu są m.in. ołów, polon, bizmut, które podobnie jak ich pierwiastek macierzysty są promieniotwórcze [1]. Roczna dawka efektywna pochodząca od radonu i jego pochodnych, według Raportu Rocznego Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki z 2017 roku, wynosiła 1,2 mSv, czyli 33,7% całkowitej dawki rocznej [2]. Jedną z metod pomiaru stężenia radonu i jego pochodnych jest stosowanie detektorów węgla aktywnego, typu Pico-Rad. Detektory te opierają się na zjawisku adsorpcji niektórych pierwiastków, w tym promieniotwórczego radonu. Celem pracy było określenie poziomu adsorpcji radonu przez różnego typu adsorbenty węglowe, m.in. gąbki grafenowe czy węgiel aktywny z łupin orzecha kokosowego. W tym celu przygotowane detektory z różnymi adsorbentami zostały poddane ekspozycji, czyli wystawione na działanie określonego stężenia radonu, za pomocą komory radonowej w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej. Następnie próbki zostały poddane analizie w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej. Zbadano, że niektóre z badanych materiałów, ze względu na swoją strukturę wykazują lepszą adsorpcję radonu. Pozwoliło to porównać je z komercyjnymi detektorami węgla aktywnego i ocenić ewentualne zastosowanie w dozymetrii promieniotwórczego gazu. [1] K. Mamont-Cieśla, „Radon – promieniotwórczy gaz w środowisku człowieka”. [Online]. Dostępne na: http://www.if.pw.edu.pl/~pluta/pl/dyd/mtj/MTJ-W-wa/Radon-1a.pdf. [Udostępniono: 01-grudz-2018]. [2] Prezes Państwowej Agencji Atomistyki, „Raport roczny”, Warszawa, 2017.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Król (FP) Paulina Król,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Ocena możliwości zastosowania różnego typu adsorbentów węglowych w dozymetrii radonu
Supervisor
Dariusz Aksamit (FP/NPD) Dariusz Aksamit,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Zuzanna Podgórska (FP/NPD) Zuzanna Podgórska,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Nuclear Physics Division (FP/NPD)
Study subject / specialization
, Fizyka Techniczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Petelczyc (FP/PCSD) Monika Petelczyc,, Physics of Complex Systems Divison (FP/PCSD)Faculty of Physics (FP) Dariusz Aksamit (FP/NPD) Dariusz Aksamit,, Nuclear Physics Division (FP/NPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
radon, Rn-222, adsorbent, węgiel aktywny, promieniotwórczość, gąbka grafenowa, hydrożel grafenowy, pico-rad, detektor, Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, metoda ciekłej scyntylacji
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_Paulina_Krol_274396.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27276

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c47f5af16e0454f904b13ed6d5a7296/
URN
urn:pw-repo:WUT2c47f5af16e0454f904b13ed6d5a7296

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page