Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Women at the top of political power, women's style of management, comparative analysis of Poland and Great Britain

Katarzyna Anna Jóźwiak

Abstract

In my bachelor paper I took up a discussion on the following topic: „Women at the top of political power. Women’s style of management. Comparative analysis of Poland and Great Britain”. The essence of the problem I touch is women’s position in politics throughout history and its change under the influence of time and historical events, especially in Europe. After The Second World War, I narrow my analysis to two countries – Poland and Great Britain - presenting the evolution in thinking and actions of societies and politicians in these countries. All conclusion are based on historical and feminist literature. Afterwards, to make the earlier reached theses more real, I create a comparative characteristics of the governments led by the British Prime Minister – Margaret Thatcher and the Polish Prime Minister – Ewa Kopacz. I contrapose their behaviors, ways of thinking and speaking, views and events they had to face, creating the pictures of their political careers based upon videos from the online channel YouTube. It all creates portraits of different management styles, which exist independently, regardless of the gender.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Anna Jóźwiak (FASS) Katarzyna Anna Jóźwiak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Kobiety u szczytu władzy politycznej, kobiece style zarządzania, analiza porównawcza Polski i Wielkiej Brytanii
Supervisor
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Anna Gołębiowska (FASS/DASMA) Anna Gołębiowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
kobiety, feminizm, polityka, historia
Keywords in English
women, feminism, history, policy
Abstract in Polish
W mojej pracy licencjackiej zajęłam się omówieniem tematu: „Kobiety u szczytu władzy politycznej. Kobiece style zarządzania. Analiza porównawcza Polski i Wielkiej Brytanii”. Istotę poruszanego problemu stanowi pozycja kobiet w polityce na przestrzeni dziejów i jej zmiana pod wpływem czasu i wydarzeń historycznych, głównie w Europie. Po II Wojnie Światowej swoją analizę zawężam do dwóch krajów – Polski i Wielkiej Brytanii, prezentując ewolucję w sposobie myślenia i działania społeczeństwa i polityków tych krajów. Wszystkie wnioski oparte są o literaturę o tematyce historycznej i feministycznej. Następnie, aby urzeczywistnić wysnute wcześniej tezy, buduję charakterystykę porównawczą rządów brytyjskiej premier - Margaret Thatcher i polskiej premier - Ewy Kopacz. Przeciwstawiam ich zachowania, sposoby mówienia, poglądy i wydarzenia, jakim musiały stawić czoła, tworząc obraz ich karier politycznych na podstawie filmów z internetowego kanału YouTube. Wszystko to tworzy portret różnorodnych stylów zarządzania, występujących niezależnie od płci.
File
  • File: 1
    lic-k.jozwiak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13324

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2c125a8787184b07a9be921a47a9e499/
URN
urn:pw-repo:WUT2c125a8787184b07a9be921a47a9e499

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page