Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PRACA UTAJNIONA

Karolina Potęga

Abstract

Before a cosmetic product is released on the market it needs to undergo series of testing. There are many different factors, that can cause product’s degradation. Cosmetics exposed to light, oxygen and rapid temperature changes may lose their usable and aesthetic properties, such as color, smell or consistency. Aging studies of colored cosmetics containing carmine dye CI 75470, carried out in the company Nuco E. and G. Kosyl s.j., showed that when irradiated, the products lose their color. The aim of this Engineer's Thesis is to stabilize the color of pressed cosmetic containing carmine dye CI 75470 through changes in cosmetic formulation. The literature review was the first step in preparing for the research. Scientific articles allowed to determine a possible mechanism for the reaction of color loss and substances that could have a positive effect on the stabilization of color in cosmetics. The research part of the thesis consisted in making cosmetic masses of various composition. A mass with the basic formulation and 11 masses with various additives, which were supposed to improve stability of the color, were prepared. The masses were pressed, entered into the software and then irradiated in UV chamber and Suntest device. They were later compared to the unirradiated samples using a spectrophotometer. The research allowed to obtain cosmetic masses with better color stability. However, it was not possible to develop a formulation that would meet the criteria required for being released on the market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karolina Potęga (FC) Karolina Potęga,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
PRACA UTAJNIONA
Supervisor
Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Tomasz Kobiela (FC/CDSB) Tomasz Kobiela,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC) Ewa Mironiuk-Puchalska (FC/DOC) Ewa Mironiuk-Puchalska,, Department Of Organic Chemistry (FC/DOC)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
barwnik karminowy CI 75470, światłotrwałość, spektrofotometria, degradacja koloru
Keywords in English
carmine dye CI 75470, light fastness, spectrophotometry, color degradation
Abstract in Polish
Zanim produkt kosmetyczny zostanie wypuszczony na rynek, musi zostać przebadany przez producenta pod kątem wielu czynników, które mogą mieć wpływ na jego degradację. Kosmetyki narażone na wpływ światła, tlenu i gwałtownych zmian temperatury mogą tracić swoje właściwości użytkowe oraz estetyczne, takie jak kolor, zapach i konsystencja. Badania starzeniowe kosmetyków kolorowych zawierających barwnik karminowy CI 75470, przeprowadzone w firmie Nuco E. i G. Kosyl s.j., wykazały że pod wpływem naświetlania, produkty tracą swoją barwę. Celem owej pracy inżynierskiej jest stabilizacja koloru kosmetyków prasowanych, zawierających barwnik karminowy w swoim składzie, poprzez zmienianie składu formulacji kosmetyku. Przegląd literaturowy był pierwszym krokiem w przygotowaniu do badań. Zapoznanie się z artykułami naukowymi pozwoliło na przybliżenie możliwego mechanizmu reakcji utraty koloru oraz wskazanie substancji, które mogłyby mieć pozytywny wpływ na stabilizację koloru w kosmetykach. Część badawcza pracy polegała na wykonaniu mas kosmetycznych o różnym składzie. Utworzono masę kontrolną oraz kilkanaście mas z różnymi dodatkami, które miały na celu poprawienie światłotrwałości koloru. Masy sprasowano, wprowadzono do oprogramowania jako wzorce, a następnie poddano naświetlaniu w komorze UV oraz w aparacie Suntest. Naświetlone próbki porównano ze swoimi wzorcami, z użyciem spektrofotometru. Przeprowadzone badania pozwoliły na uzyskanie mas kosmetycznych o lepszej stabilności koloru niż masa kontrolna. Nie udało się natomiast opracować formulacji, o której produkt kosmetyczny byłby na tyle światłotrwały, że mógłby zostać wprowadzony do sprzedaży.
File
  • File: 1
    decyzja_o_utajnieniu_pracy_-_Karolina_Potęga_-278459.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29920

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2bfc50b3c0844380a8435877d773d11b/
URN
urn:pw-repo:WUT2bfc50b3c0844380a8435877d773d11b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page