Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of central heating installation in residential building in system of distributers

Marta Studnicka

Abstract

Tematem niniejszej pracy jest zaprojektowanie instalacji centralnego ogrzewania dla budynku wielorodzinnego zlokalizowanego w Warszawie. Praca została podzielona na dwie części, na część teoretyczną oraz na część projektową. W części teoretycznej zostały ujęte rodzaje prowadzenia instalacji centralnego ogrzewania, typy rozdzielaczy oraz sposoby podłączania grzejników. W pierwszej części projektu policzono zapotrzebowanie na ciepło dla całego budynku. Kolejną częścią jest dobór grzejników, obliczenia hydrauliczne oraz dobór średnic rur instalacji. Na podstawie obliczeń wykonano rysunki - rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania. Natomiast na rzutach zaprojektowano prowadzenie przewodów oraz rozmieszczenie grzejników. Dodatkowo w pracy ujęto regulację instalacji oraz próbę ciśnieniową i izolację instalacji.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marta Studnicka (FEE) Marta Studnicka,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji c.o. w budynku wielorodzinnym w układzie rozdzielaczowym
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
projekt, instalacja, centralne ogrzewanie, rozdzielaczowy
File
  • File: 1
    Praca Marta Studnicka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12772

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2bbf2d2549a34180a7d007445e01f7fc/
URN
urn:pw-repo:WUT2bbf2d2549a34180a7d007445e01f7fc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page