Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Projekt przebudowy/rozbudowy odcinka drogi ze skrzyżowaniem

Tomasz Piotr Bomba

Abstract

The following BSc Thesis aims at assessing the need as well as the possibility of rebuilding the intersection along with the section of the road in the locality of Kolonia Lesznowola. To determine the existing state of the road infrastructure and to study the volume of traffic, a local vision was carried out. During the vision, traffic intensity tests were carried out and photographic documentation of the existing condition was prepared. At the beginning of BSc Thesis a communication system of the locality of Kolonia Lesznowola was described. The following chapters summarize and describe the results of the on-site tests. Based on the results of these studies, the need to rebuild the intersection along with the road section was determined. In the next part of the BSc Thesis there are several variants of rebuilding the intersection. Each of the variants has been described in terms of the following criteria: geometry, visibility, trafficability and bandwidth. Based on the performed analyzes, the optimal variant of the reconstruction was selected and described in detail.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Tomasz Piotr Bomba (WIL) Tomasz Piotr Bomba Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Tytuł w języku polskim
Projekt przebudowy/rozbudowy odcinka drogi ze skrzyżowaniem
Promotor
Andrzej Czesław Cielecki (WIL/IDM) Andrzej Czesław Cielecki Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka dyplomująca
Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Jednostka prowadząca
Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
08-07-2019
Data (rok) wydania
2019
Paginacja
74+załączniki
Identyfikator wewnętrzny
DIL-5223
Recenzenci
Andrzej Brzeziński (WIL/IDM) Andrzej Brzeziński Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL) Andrzej Czesław Cielecki (WIL/IDM) Andrzej Czesław Cielecki Instytut Dróg i Mostów (WIL/IDM)Wydział Inżynierii Lądowej (WIL)
Słowa kluczowe w języku polskim
przebudowa skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, analiza ruchu, projekt ronda
Słowa kluczowe w języku angielskim
reconstruction of intersection, traffic signal, traffic analysis, traffic circle project
Streszczenie w języku polskim
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska ma na celu ocenę potrzeby jak i możliwości przebudowy skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi w miejscowości Kolonia Lesznowola. Aby określić stan istniejący infrastruktury drogowej oraz zbadać natężenie ruchu, przeprowadzono wizję lokalną. Podczas wizji wykonano badania natężenia ruchu oraz sporządzono dokumentację fotograficzną stanu istniejącego. Na początku pracy dyplomowej opisany został układ komunikacyjny miejscowości Kolonia Lesznowola. W kolejnych rozdziałach zestawiono i opisano wyniki badań przeprowadzonych na miejscu. Na podstawie wyników tych badań określono potrzebę przebudowy skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi. W następnej części pracy przedstawiono kilka wariantów przebudowy skrzyżowania. Każdy z wariantów został opisany pod względem następujących kryteriów: geometria, widoczność, przejezdność i przepustowość. Na podstawie wykonanych analiz wybrano optymalny wariant przebudowy i opisano go szczegółowo
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 17966

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2b7e3adcee4943339c2436b7c915d964/
  URN
  urn:pw-repo:WUT2b7e3adcee4943339c2436b7c915d964

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek