Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of reconstruction / extension of the road section with the intersection

Tomasz Piotr Bomba

Abstract

The following BSc Thesis aims at assessing the need as well as the possibility of rebuilding the intersection along with the section of the road in the locality of Kolonia Lesznowola. To determine the existing state of the road infrastructure and to study the volume of traffic, a local vision was carried out. During the vision, traffic intensity tests were carried out and photographic documentation of the existing condition was prepared. At the beginning of BSc Thesis a communication system of the locality of Kolonia Lesznowola was described. The following chapters summarize and describe the results of the on-site tests. Based on the results of these studies, the need to rebuild the intersection along with the road section was determined. In the next part of the BSc Thesis there are several variants of rebuilding the intersection. Each of the variants has been described in terms of the following criteria: geometry, visibility, trafficability and bandwidth. Based on the performed analyzes, the optimal variant of the reconstruction was selected and described in detail.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Piotr Bomba (FCE) Tomasz Piotr Bomba,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt przebudowy/rozbudowy odcinka drogi ze skrzyżowaniem
Supervisor
Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
74+załączniki
Internal identifier
DIL-5223
Reviewers
Andrzej Brzeziński (FCE/IRB) Andrzej Brzeziński,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Andrzej Czesław Cielecki (FCE/IRB) Andrzej Czesław Cielecki,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
przebudowa skrzyżowania, sygnalizacja świetlna, analiza ruchu, projekt ronda
Keywords in English
reconstruction of intersection, traffic signal, traffic analysis, traffic circle project
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa inżynierska ma na celu ocenę potrzeby jak i możliwości przebudowy skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi w miejscowości Kolonia Lesznowola. Aby określić stan istniejący infrastruktury drogowej oraz zbadać natężenie ruchu, przeprowadzono wizję lokalną. Podczas wizji wykonano badania natężenia ruchu oraz sporządzono dokumentację fotograficzną stanu istniejącego. Na początku pracy dyplomowej opisany został układ komunikacyjny miejscowości Kolonia Lesznowola. W kolejnych rozdziałach zestawiono i opisano wyniki badań przeprowadzonych na miejscu. Na podstawie wyników tych badań określono potrzebę przebudowy skrzyżowania wraz z odcinkiem drogi. W następnej części pracy przedstawiono kilka wariantów przebudowy skrzyżowania. Każdy z wariantów został opisany pod względem następujących kryteriów: geometria, widoczność, przejezdność i przepustowość. Na podstawie wykonanych analiz wybrano optymalny wariant przebudowy i opisano go szczegółowo
File
  • File: 1
    Praca_inż_-_Bomba_Tomasz_-_257800.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 17966

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2b7e3adcee4943339c2436b7c915d964/
URN
urn:pw-repo:WUT2b7e3adcee4943339c2436b7c915d964

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page