Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Selected aspects of social assistance in Poland

Karolina Daniluk

Abstract

Celem mojej pracy była odpowiedź na pytanie: Czy ilość beneficjentów pomocy społecznej w Polsce zmniejsza się czy wzrasta oraz czy w związku z tym zmienia się również ilość funduszy przeznaczanych na pomoc społeczną? Oraz scharakteryzowanie działania pomocy społecznej w Polsce, przedstawienie danych liczbowych związanych z pomocą społeczną. Podzieliłam moją pracę na następujące zagadnienia: W rozdziale pierwszym opisałam genezę pomocy społecznej, nakreśliłam, czym jest pomoc społeczna oraz przybliżyłam podstawowe pojęcia z zakresu pomocy społecznej. W rozdziale drugim przedstawiłam przyczyny korzystania z pomocy społecznej, formy jej udzielania oraz kryteria, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o świadczenia pomocy społecznej. W rozdziale trzecim zaprezentowałam dane liczbowe dotyczące pomocy społecznej, takie jak ilość beneficjentów pomocy społecznej, liczbę pracowników jednostek organizacyjnych pomocy i integracji społecznej, zróżnicowanie terytorialne korzystania z pomocy społecznej oraz ilości osób dotkniętych ubóstwem oraz wykluczeniem społecznym. Pomoc społeczna jest bardzo ważnym instrumentem polityki państwa. Pomaga obywatelom, którzy nie radzą sobie sami w trudnych sytuacjach życiowych. W celu realizacji swych zadań świadczy pomoc w formie zarówno pieniężnej jak i niepieniężnej, przy czym obie te formy wymagają przeznaczenia przez Państwo środków finansowych. Jak widać z przedstawionych przeze mnie wykresów, pomimo spadku liczby rodzin korzystających z pomocy społecznej, ilość środków finansowych przeznaczanych na realizację zadań gminy z tego zakresu w ciągu ostatnich pięciu lat wrosła. Należy jednak wziąć pod uwagę fakt, że siła nabywcza pieniądza spada, ponieważ z upływem czasu rosną ceny produktów. Tak więc nominalnie, środki finansowe przeznaczane na pomoc społeczną są coraz wyższe, choć liczba beneficjentów maleje.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Karolina Daniluk (FASS) Karolina Daniluk,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Wybrane aspekty pomocy społecznej w Polsce
Supervisor
Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
pomoc społeczna, bezrobocie, wykluczenie społeczne, beneficjenci pomocy społecznej, ubóstwo, minimum egzystencji, minimum socjalne, polityka społeczna,
File
  • File: 1
    Wybrane aspekty pomocy społecznej w Polsc.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8739

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2b7b7a3d63d74f9d866becf7c76f6330/
URN
urn:pw-repo:WUT2b7b7a3d63d74f9d866becf7c76f6330

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page