Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and selection of drive parameters for utility vehilce

Jan Jakub Pieszka

Abstract

The purpose of this thesis is the verification and comparison of different types of drives for utility vehicle - garbage truck and check which one is the most efficient in terms of energy consumption and emission including CO2 operated in specified given driving cycle. Simulations are conducted using Matlab software. For this thesis following drives are chosen: pure electric drive and series hybrid drive . Each simulation was conducted under the same conditions, using exact same driving cycle. The only changing factor is type of drive for the vehicle. First task was to obtain suitable driving cycle for the given type of vehicle. Following step was to propose a model in Simulink of the drive with pure electric structure and hybrid structure. After proposing adequate structures, simulations were conducted with adjusting applicable parameters for given driving cycle. As for the last step, decisive indicators were chosen, on which comparison and final conclusion are deduced from.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Jakub Pieszka (FACME) Jan Jakub Pieszka,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza i dobór parametrów napędu pojazdu użytkowego
Supervisor
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Krzysztof Polakowski (FACME/ICME) Krzysztof Polakowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Inżynieria Pojazdów Elektrycznych i Hybrydowych
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
01-07-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2260
Reviewers
Arkadiusz Hajduga (FACME/ICME) Arkadiusz Hajduga,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Zhiyin Liu (FACME/ICME) Zhiyin Liu,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
napęd czysto-elektryczny, hybryda szeregowa, strategia, stan naładowania, emisje
Keywords in English
Pure electric, Series hybrid, strategy, State of charge, Emissions
Abstract in Polish
Celem tej pracy jest weryfikacja i porównanie różnych typów napędów do pojazdu użytkowego i sprawdzenie, który z nich jest najbardziej wydajny pod względem energii wymaganej do wykonania danego cyklu jazdy oraz emisji CO2. Symulacje przeprowadzane są przy użyciu oprogramowania Matlab Simulink®. W tym celu wybrano następujące napędy: napęd elektryczny oraz szeregowy napęd hybrydowy. Każda symulacja przeprowadzana jest w identycznych warunkach, używając tego samego cyklu jazdy. Jedynym zmiennym czynnikiem jest rodzaj napędu pojazdu. Pierwszym krokiem jest uzyskanie reprezentatywnego cyklu jazdy dla danego typu pojazdu. Następnie jest stworzenie modelu w Simulink napędu o strukturze elektrycznej i strukturze hybrydowej. Po opracowaniu odpowiednich struktur przeprowadzane są symulacje z dostosowaniem odpowiednich parametrów dla danego cyklu jazdy. Jako ostatni krok, wybierane są decydujące wskaźniki, na których podstawie jest napisane porównanie i ostateczny wniosek.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Jan_Pieszka.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34635

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2b3373bdf2c34be4af9f5bfaf28fd134/
URN
urn:pw-repo:WUT2b3373bdf2c34be4af9f5bfaf28fd134

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page