Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Investigation of feasibility of highly-magnified imaging with an SLM modulator

Paweł Piątek

Abstract

In this work, investigation of feasibility of highly - magnified imaging with phase only, spatial light modulator SLM was done for various light sources. For this purpose, a system was constructed which allowed observation of images reconstructed in the 1-st diffraction order. From carried out measurements, the distances in which the object was located in relative to the SLM, and the focal length of diffraction structure displayed on the SLM were noted. Thanks to the knowledge of these data, it was possible to determine the distances in which the reconstructed images were located and the magnification of them. An additional measurements were done in order to measure a side - shift to check when it is still possible to observe the images and overexposed images to show the higher diffraction orders resulting in a decrease of intensity in the first diffraction order. The measurements were made for three light sources: a laser with a wavelength of 660 nm, a laser diode with a wavelength of 660 nm and a white light lamp. Based on the pictures taken, an analysis was carried out for image magnification, average pixel intensity, standard deviation of brightness, standardized degree of speckle noise and contrast. Based on the analysis performed, it was found that SLM can be used as a lens for a smooth change of focal length, obtaining the best results for a laser diode 660 nm.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Piątek (FP) Paweł Piątek,, Faculty of Physics (FP)
Title in Polish
Zbadanie możliwości obrazowania z powiększeniem przy użyciu modulatora SLM
Supervisor
Michał Makowski (FP/OPD) Michał Makowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Certifying unit
Faculty of Physics (FP)
Affiliation unit
Optics and Photonics Division (FP/OPD)
Study subject / specialization
, Fotonika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Adam Kowalczyk (FP/OPD) Adam Kowalczyk,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP) Michał Makowski (FP/OPD) Michał Makowski,, Optics and Photonics Division (FP/OPD)Faculty of Physics (FP)
Keywords in Polish
SLM, struktura dyfrakcyjna, powiększenie
Keywords in English
SLM, diffractive structure, magnification
Abstract in Polish
W niniejszej pracy zbadano możliwości obrazowania z powiększeniem przy użyciu fazowego, przestrzennego modulatora światła SLM dla różnych źródeł światła. W tym celu skonstruowano układ, który pozwalał na obserwację obrazów odtworzonych w 1 rzędzie ugięcia. Z przeprowadzonych pomiarów zapisywano odległości w jakich znajdował się obiekt względem SLM oraz soczewkowa struktury dyfrakcyjnej wyświetlanej na SLM. Dzięki znajomości tych danych możliwe było wyznaczenie odległości w jakich znajdowały się odtworzone obrazy oraz ich powiększenie. Dodatkowym pomiarem było zmierzenie przesuwu bocznego celem sprawdzenia, kiedy możliwa jest jeszcze obserwacja obrazów oraz prześwietlenie zdjęcia, by ukazać wyższe rzędy ugięcia skutkujące spadkiem natężenia w pierwszym rzędzie ugięcia. Pomiary przeprowadzono dla trzech źródeł światła: lasera o długości fali 660 nm, diody laserowej o długości fali 660 nm oraz lampy światła białego. Na podstawie wykonanych zdjęć, przeprowadzona została analiza pod kątem powiększenia obrazu, średniego natężenia pikseli, odchylenia standardowego jasności, unormowanego stopnia zaszumienia oraz kontrastu. Na podstawie wykonanej analizy stwierdzono, że udało się wykorzystać SLM jako soczewkę do płynnej zmiany ogniskowej, uzyskując najlepsze wyniki dla diody laserowej 660 nm.
File
  • File: 1
    Zbadanie_możliwości_obrazowania_z_powiększeniem_przy_użyciu_modulatora_SLM.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27128

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2af03707f7264d0198923c3d5cb2d888/
URN
urn:pw-repo:WUT2af03707f7264d0198923c3d5cb2d888

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page