Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

PROTECTION OF HISTORIC PROPERTIES IN THE CITY ŁOWICZ

Marlena Kurzela

Abstract

Celem pracy jest przedstawienie prawnie chronionych nieruchomości zabytkowych na terenie miasta Łowicz oraz problemów jakie towarzyszą ich ochronie. Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rodzaje zabytków oraz formy ich ochrony. Została przedstawiona charakterystyka zabytków, organy zajmujące się zabytkami, oznakowanie zabytków. Rozdział drugi dotyczy prawnych uwarunkowań użytkowania nieruchomości zabytkowych. Przedstawiono problem zrównoważonego rozwoju, opisano na czym polegają prace konserwatorskie, zagospodarowanie nieruchomości zabytkowych oraz ich adaptację i rewitalizację. Trzeci rozdział zawiera opis zabytków prawnie chronionych na terenie miasta Łowicz. Dokonano charakterystyki miasta, przedstawiono jego historię oraz przedstawiono najbardziej znane zabytki w mieście Łowicz.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Marlena Kurzela (FASS) Marlena Kurzela,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Ochrona nieruchomości zabytkowych na terenie miasta Łowicz
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
prawna ochrona, nieruchomości zabytkowe
Keywords in English
legal protection, historic properties
File
  • File: 1
    M.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5390

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2ab7a181f3aa4749b7f8e57d93d503c5/
URN
urn:pw-repo:WUT2ab7a181f3aa4749b7f8e57d93d503c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page