Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobile application for making measurments of basic acoustic parameters of the room

Krzysztof Kachniarz

Abstract

An objective of the Thesis is designing and implementing of an application on Android system designed to making measurements of basic acoustic parameters of the room. As part of the Thesis algorithms responsible for eliciting parameters T20, T30, EDT, C50, C80, D50 and D80 were implemented. In the Thesis a review of existing solutions, offering similar functionalities, was made. Also comparative tests using specialist measurement system were made, as well as usefulness of the application created as a part of the Thesis was marked.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krzysztof Kachniarz (FEIT) Krzysztof Kachniarz,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacja mobilna do pomiaru podstawowych parametrów akustycznych pomieszczeń
Supervisor
Marcin Lewandowski (FEIT/IRMT) Marcin Lewandowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krystian Ignasiak (FEIT/IRMT) Krystian Ignasiak,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Lewandowski (FEIT/IRMT) Marcin Lewandowski,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
akustyka, pomiar parametrów akustycznych
Keywords in English
acoustics, measurement of acoustic parameters
Abstract in Polish
Celem Pracy Dyplomowej jest zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji dla systemu Android służącej do wykonywania pomiarów podstawowych parametrów akustycznych pomieszczenia. W ramach projektu zostały zaimplementowane algorytmy służące do uzyskania parametrów T20, T30, EDT, C50, C80, D50 i D80. W pracy dokonano przeglądu istniejących rozwiązań oferujących podobną funkcjonalność. Wykonano także testy porównawcze ze specjalistycznym systemem pomiarowym i oceniono użyteczność stworzonej w ramach Pracy Dyplomowej aplikacji.
File
  • File: 1
    Krzysztof_Kachniarz_praca_inż.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14074

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2aa6ca2f484949deb8ded257d72988c0/
URN
urn:pw-repo:WUT2aa6ca2f484949deb8ded257d72988c0

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page