Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Projekt wentylacji i klimatyzacji w obiekcie muzealnym

Klaudia Patrycja Trendak

Abstract

Przedmiotem pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt wentylacji i klimatyzacji w obiekcie muzealnym, który znajduje się w Siedlcach. Isotne znaczenie ma w tym projekcie zapewnienie ściśle określonej wartości wilgotności względnej i temperatury powietrza tak, by parametry powietrza wewnętrznego negatywnie nie wpływały na eksponaty oraz ludzi. W muzeum znajdują się eksponaty papierowe. Wykorzystano normę PN- ISO 11799: 2006P w celu określenia warunków przechowywania zbiorów. Zaprojektowany system klimatyzacji spełnia następujące zadania: - zapewnia dobrą konserwację zbiorów i stwarza warunki komfortu cieplnego - utrzymuje stabilne parametry powietrza przez cały czas - cały rok 24h/dobę - utrzymuje wymagane wartości wilgotności i temperatury powietrza w ściśle określonych granicach - zapewnia wymaganą czystość nawiewanego powietrza i odprowadza z sal zanieczyszczone powietrze. Zakres projektu obejmuje: 1) Obliczenia zysków ciepła i wilgoci, 2) Obliczenie strumieni powietrza nawiewanego i wywiewanego z pomieszczeń 3) Dobór nawiewników sufitowych wirowych i wywiewników ściennych 4) Obliczenia i rysunki układu sieci przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wykonane w programie CADvent 7.0 5) Obliczenia procesów klimatyzacyjnych 6) Dobór centrali nawiewno- wywiewnej firmy Swegon 7) Dobór urządzeń kanałowych – nawilżacz parowy firmy Nordmann. Zaprojektowany system umożliwia uzyskanie optymalnych warunków do przechowywania w muzeum w Siedlcach określonego rodzaju eksponatów.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Klaudia Patrycja Trendak (FEE) Klaudia Patrycja Trendak,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Supervisor
Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marta Chludzińska (FEE/DHV) Marta Chludzińska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Charkowska (FEE/DHV) Anna Charkowska,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
muzeum, wentylacja, klimatyzacja, eksponat, instalacja, CADvent, nawiewnik, wywiewnik, wirowy
File
  • File: 1
    Klaudia Trendak praca dyplomowa inżynierska 2016.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13702

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2aa2a6d2c88240a5a338bbbf65443711/
URN
urn:pw-repo:WUT2aa2a6d2c88240a5a338bbbf65443711

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page