Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Modernisation for service of agitator tank for the food industry

Mateusz Maciorowski

Abstract

The subject of the thesis is modernization of side agitator in a tank for liquid food substances. The modernization has been done on two levels. Firstly, a mechanical nature change has been carried out, which simplifies dismantling of sealing device in case of damage or maintenance work. The second improvement is introducing an alarm system which will enable preventing the damage in the future. The tank agitator consists of: the electric engine, spring bearing with spinning propeller, sealing device and connected to it, pipes to the container with secondary coolant. The device works on the principle of two frictional surfaces; therefore it is necessary to supply the coolant there. In this case it is glycol. The most common damage is seizure of the device which results from the lack of glycol. The alarm system is the liquid level sensor which will warn that the low level of coolant requires refilling. It turn out that dismantling of agitator for service or maintenance is complicated due to the fact that the whole engine requires dismantling. Not only is the engine very heavy, but it is also placed at specific angle and height from the base of the tank. Therefore, its removal is complicated. A much better method would be dismantling some other parts of the agitator from the inside of the tank. Then the engine itself does not need such frequent service. In order to make such an operation possible, the following steps should be taken: • First of all, finish turning should be applied in order to enlarge the hole. Until now the hole has been suitable for the sealing device. Now it should be big enough to make it possible to remove this device through such an opening. • Secondly, a mounting plate with a hole for device should be constructed. It will also have mounting holes. They will make it possible to screw the mounting plate to the tank and to assemble sealing device itself. • Holes should be made in tank double-wall to enoble the installation of the mounting plate. Thanks to the above mentioned steps it will be possible to obtain a construction which will function in the same way as before, but its dismantling will be much easier. Different manufacturing techniques such as laser cutting and water jet cutting have been presented while looking for the solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Maciorowski (FACME) Mateusz Maciorowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Modernizacja pod kątem obsługi serwisowej mieszadła zbiornika dla przemysłu spożywczego
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-04-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Ryszard Kuryjański (FACME/IMDF) Ryszard Kuryjański,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Mieszadło 2. Uszczelnienie 3. Glikol 4. Modernizacja
Keywords in English
1. Agitator 2. Sealing device 3. Glycol 4. Modernization
Abstract in Polish
Tematem pracy jest modernizacja mieszadła bocznego w zbiorniku na płynne substancje spożywcze. Modernizację tę wykonano dwupłaszczyznowo. Po pierwsze wykonano zmianę o charakterze mechanicznym ułatwiającą demontowanie uszczelnienia w przypadku awarii oraz prac serwisowych. Drugim usprawnieniem było wprowadzenie systemu alarmowego, dzięki któremu można będzie w przyszłości uniknąć awarii. Mieszadło zbiornika składa się z silnika elektrycznego, łożyskowanego wału zakończonego śmigłem do wirowania oraz z uszczelnienia i doprowadzonego do niego przewodami zbiorniczka z chłodziwem. Uszczelnienie działa na zasadzie dwóch powierzchni ciernych, dlatego należy dostarczyć tam chłodziwo. W tym przypadku jest to glikol. Najczęściej występującą awarią jest zatarcie się uszczelnienia, co wynika z braku chłodziwa. System alarmowy, którego dotyczy usprawnienie, to czujnik poziomu cieczy w zbiorniczku, który będzie alarmował o tym, że niski stan glikolu wymaga uzupełnienia. Okazuje się, że rozmontowanie mieszadła do remontu lub obsługi serwisowej jest bardzo kłopotliwe głównie z tego względu, że należy demontować cały silnik. Jest on nie tylko bardzo ciężki ale usytuowany pod kątem na pewnej wysokości od podstawy zbiornika i jego usunięcie jest uciążliwe. Dużo lepszą metodą byłoby demontowanie pozostałych części mieszadła od wewnątrz zbiornika, gdyż sam silnik nie musi być tak często serwisowany. Aby taka operacja była możliwa należy wykonać następujące operacje: • przede wszystkim roztoczyć otwór w zbiorniku, który do tej pory był przystosowany do uszczelnienia – teraz to uszczelnienie musi dać się przez tenże otwór wyjąć; • po drugie należy wykonać tarczę z otworem na uszczelnienie, która będzie miała również otwory pod połączenia śrubowe, by możliwe było przykręcenie jej do zbiornika oraz montaż samego uszczelnienia; • w płaszczu zbiornika również należy wykonać otwory by można zamocować tarczę. Dzięki temu uzyskać można konstrukcję, która będzie działała tak samo, ale demontowanie jej będzie dużo łatwiejsze. Poszukując rozwiązania zaprezentowano tu różne techniki wytwarzania zaangażowane w przygotowanie nowego rozwiązania konstrukcyjnego uszczelnienia m.in. wycinanie laserem i strumieniem wody.
File
  • File: 1
    Praca Inzynierska POLITECHNIKA WARSZAWSKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11152

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a98b0d7a84a4b339d41563d81be847d/
URN
urn:pw-repo:WUT2a98b0d7a84a4b339d41563d81be847d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page