Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of applied passive FTTH network solutions using single-mode fiber

Adrian Artur Dmowski

Abstract

This work describes FTTH fiber-optic technology which develops quickly in Poland nowadays. GPON system was chosen as an example due to the fact that it is the most commonly used . The purpose of this thesis is to present the most often implemented solutions regarding FTTH network designing, as well as the different methods of their use in practice on the example of a project implemented in reality. The project described in the work was used to connect to the network an object in one of Warsaw's multi-family housing buildings. Two different methods of backhaul network projects were presented in the work. The first method treats two connected buildings as a single object, while the other - as separate objects. As the result of the analysis of the different methods of FTTH designing, the backhaul network was designed based on the approach of treating two connected buildings as a single object. This solution proved to be more advantageous to implement from the economical perspective. There were three versions of building network projects presented and analyzed: using pigtails, easy access single fiber cable and easy access modular cable. The solution using easy access modular cable was chosen and designed in the building network. The other methods have been rejected because they did not fulfill all of the conditions or did not guarantee sufficient aesthetics level of the building. The chosen method has been analysed in both circumstances: before the realization and after connecting the object to the fiber network, based on actual measurements. The damping budget of the optical path was estimated and the method was analysed in respect of project requirements, before the implementation. After building the fiber-optics network, the OTDR measurements of the backhaul and building section were done. On the basis of the measurements it was proved that the project meets requirements concerning low signal loss. These operations also allowed to verify an actual optical length of the fiber paths built.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Artur Dmowski (FM) Adrian Artur Dmowski,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Analiza stosowanych rozwiązań budowy pasywnej sieci FTTH z wykorzystaniem światłowodu jednomodowego
Supervisor
Małgorzata Kujawińska (FM/IMPh) Małgorzata Kujawińska,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)
Study subject / specialization
, Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Małgorzata Kujawińska (FM/IMPh) Małgorzata Kujawińska,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM) Leszek Wawrzyniuk (FM/IMPh) Leszek Wawrzyniuk,, The Institute of Micromechanics and Photonics (FM/IMPh)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
FTTx, FTTH, światłowód do domu, pasywna sieć optyczna, PON, GPON, P2MP, sieć punkt-wielopunkt, kabel modułowy, pigtail, kabel z pojedynczymi włóknami, sieć dosyłowa, sieć budynkowa
Keywords in English
FTTx, FTTH, fiber to the home, passive optical network, PON, GPON, P2MP, point to multipoint network, pigtail, easy access single fiber cable, easy access modular cable, backhaul network, building network
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje rozwijającą się w Polsce technologię światłowodową FTTH, na przykładzie najczęściej stosowanego systemu GPON. Jej celem jest przedstawienie metod w projektowaniu sieci budynkowej FTTH implementowanych w większości przypadków, a także sposobów ich zastosowania w praktyce na przykładzie projektu zrealizowanego w rzeczywistości. Opisany projekt wykorzystano przy podłączeniu obiektu w jednym z warszawskich osiedli budynków wielorodzinnych. W pracy zaproponowano i przeanalizowano dwa sposoby projektowania sieci dosyłowej. Pierwsza metoda traktuje dwa połączone ze sobą budynki jako jeden obiekt, druga zaś - jako oddzielne obiekty. W wyniku analizy poszczególnych metod projektowania sieci, część dosyłową zaprojektowano zgodnie z pierwsza opcją. Rozwiązanie to okazało się bardziej korzystne w implementacji pod względem ekonomicznym. Rozpatrzono także trzy warianty projektu sieci wewnątrzbudynkowej: z wykorzystaniem pigtaili, kabla łatwego dostępu z pojedynczymi włóknami i modułowego kabla łatwego dostępu. W części wewnątrzbudynkowej wyznaczono i opracowano projekt wykorzystujący modułowe kable łatwego dostępu. Pozostałe metody zostały odrzucone, ponieważ nie spełniały założeń lub nie zapewniały wystarczającej estetyki budynku. Wybrane rozwiązanie przeanalizowano szczegółowo zarówno przed realizacją jak i na podstawie rzeczywistych pomiarów po podłączeniu obiektu do sieci światłowodowej. Przed realizacją projektu oszacowano budżet tłumienia toru optycznego oraz oceniono, czy wybrana metoda spełnia założenia projektowe. Po wybudowaniu instalacji światłowodowej, wykonano pomiary reflektometryczne sekcji dosyłowej oraz wewnątrzbudynkowej. Na ich podstawie udowodniono, że opracowany projekt spełnia wymagania dotyczące niskich strat sygnału. Pomiary te pozwoliły także na zweryfikowanie rzeczywistych długości optycznych wybudowanych torów światłowodowych.
File
  • File: 1
    Adrian_Dmowski_-_Analiza_stosowanych_rozwiązań_budowy_sieci_FTTH_z_wykorzystaniem_światłowodu_jednomodowego.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14687

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a749fdad79e4135903a6a5fd2777841/
URN
urn:pw-repo:WUT2a749fdad79e4135903a6a5fd2777841

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page