Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of implementing innovative technology on the example of a mechanical ventilation service

Cezary Świderek

Abstract

The diploma thesis contains in-depth considerations on the process of implementing innovative technology. Its aim is to develop a project of this type of operation on the example of a mechanical ventilation service. The concept adopted (after implementation) was subjected to tests that allowed to identify its advantages and disadvantages. The focus was also on the economic analysis of implementation. The work has been divided into three parts: • theoretical, which contains a description of terms concerning the topic, • analytical, where is a description of the industry in which the company P.H.U. REKUWENT, services provided by the company and how it works on the market, as well as the SWOT analysis and the BCG matrix were presented. • project, which presents the stages of project implementation as well as financial calculation. Innovation of the service offered by P.H.U. REKUWENT is the introduction of an IT system for comprehensive service - ZSI - RAQSYS. It will help coordination in the field of troubleshooting and troubleshooting, and maintenance monitoring. The aim of implementing technological innovation in a company is to increase its competitiveness on the market. PLN 264 000,00 is needed for implementation, If regularity recovery is assumed over the course of a year, the investment will be paid back after two and a half years. If this project is prospering in Poland, the company P.H.U. REKUWENT plans to expand its scope of activities to the European market.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Świderek (FoM) Cezary Świderek,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Projekt wdrożenia innowacyjnej technologii na przykładzie serwisu wentylacji mechanicznej
Supervisor
Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)
Study subject / specialization
, Inżynieria Zarządzania
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Danuta Rojek (FoM/CIE) Danuta Rojek,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Kubik (FoM/CIE) Tadeusz Kubik,, Chair of Innovativeness and Entrepreneurship (FoM/CIE)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
wentylacja, innowacja, wdrożenie, organizacja
Keywords in English
ventilation, innovation, implementation, organization
Abstract in Polish
Praca dyplomowa zawiera pogłębione rozważania na temat procesu wdrażania innowacyjnej technologii. Jej celem jest opracowanie projektu tego typu działania na przykładzie serwisu wentylacji mechanicznej. Przyjęta koncepcja (po wdrożeniu), poddana została testom, które umożliwiły wskazanie jej wad i zalet innowacji. Skupiono się także na analizie ekonomicznej wdrożenia. Praca została podzielona na trzy części: • teoretyczną, która zawiera opis pojęć dotyczących tematu, • analityczną, gdzie zamieszczony jest opis branży , w której działa firma P.H.U. REKUWENT, usługi świadczone przez przedsiębiorstwo i to w jaki sposób działa na rynku, a także przedstawiona została analiza SWOT i macierz BCG. • projektową, która przedstawia etapy wdrożenia projektu, a także kalkulację finansową. Innowacyjnością usługi oferowanej przez przedsiębiorstwo P.H.U. REKUWENT jest wprowadzenie systemu informatycznego do obsługi kompleksowej - ZSI - RAQSYS. Wspomoże on koordynacje w zakresie diagnozowania oraz usuwania usterek, a także monitorowanie konserwacji. Celem wdrożenia innowacji technologicznej w firmie jest podniesienie jej konkurencyjności na rynku. Na wdrożenie potrzeba 264 000,00 PLN, Jeżeli założy się regularność odzyskiwania kwot na przestrzeni roku, to okres zwrotu inwestycji nastąpi po dwóch i pół roku. Jeśli ten projekt będzie dobrze prosperował w Polsce, firma P.H.U. REKUWENT planuje rozszerzyć zakres działalności na rynek europejski.
File
  • File: 1
    Projekt_wdrożenia_innowacyjnej_technologii_na_przykładzie_serwisu_wentylacji_mechanicznej..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 16581

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a72aa66a1924cae8f7481d8d2a08af6/
URN
urn:pw-repo:WUT2a72aa66a1924cae8f7481d8d2a08af6

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page