Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cost analysis in the life cycle of a single family house

Michał Jan Mazanka

Abstract

On the basis of the single family house project "Sky Garden" by the architectural studio "Mentol Architects" was made an analysis of costs in the life cycle (LCC) of a single family house including the costs of construction and operation for 30 years. The analysis was based on a detailed cost estimate calculation and energy performance certificate carried out in the ArCADia-TERMOCAD 7.1 program. For the calculations, three versions of the building were adopted, the basic one and two modified in terms of partitions which were based on the technical requirements WT2017 and WT2021: external walls, roof and floor on the ground. The modifications were preceded by the analysis of 20 combinations of partition types, of which the most economical was selected.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Michał Jan Mazanka (FCE) Michał Jan Mazanka,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Analiza kosztów w cyklu życia budynku jednorodzinnego
Supervisor
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-05-2019
Issue date (year)
2019
Pages
43+załączniki
Internal identifier
DIL-5517
Reviewers
Arkadiusz Węglarz (FCE/ICE) Arkadiusz Węglarz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Szymon Firląg (FCE/ICE) Szymon Firląg,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
kosztorysowanie, świadectwo charakterystyki energetycznej, dom jednorodzinny, koszty eksploatacyjne, cykl życia budynku
Keywords in English
cost estimation, energy performance certificate, single-family house, operating costs, building life cycle
Abstract in Polish
Na podstawie projektu domu jednorodzinnego “Sky Garden” autorstwa pracowni architektonicznej „Mentol Architects” zrobiono analizę kosztów w cyklu życia (LCC) budynku jednorodzinnego uwzględniające koszty wybudowania oraz eksploatacji przez okres 30 lat. Analizę opracowano na podstawie szczegółowej kalkulacji kosztorysowej oraz świadectwa charakterystyki energetycznej wykonanej w programie ArCADia-TERMOCAD 7.1. Do obliczeń przyjęto 3 wersje budynku: podstawową oraz dwie zmodyfikowane pod względem przegród, które zostały oparte o wymagania techniczne WT2017 i WT2021: ściany zewnętrzne, dach oraz podłoga na gruncie. Modyfikacje zostały poprzedzone analizą 20 kombinacji rodzajów przegród, z których wybrano najbardziej ekonomiczne.
File
  • File: 1
    praca_inż_Mazanka_Michał_204419.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29479

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a6ce242413b431f8e350e74bb8d218f/
URN
urn:pw-repo:WUT2a6ce242413b431f8e350e74bb8d218f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page