Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of raclamation equipment

Damian Malinowski

Abstract

Tree over the years was the basic building blocks used by humanity. Methodsof obtaining changed with the progress of civilization, from the use of hand tools and the use of human hands to the machine obtaining a tree where most of the work is done by specialized machinery. The paper presents selected works machinery forest the construction, used by leading solutions. The main element of all machines used for felling tree is head, they differ from each other is the type of cutting element. In this work the project scissor head was presented where part of the shear blade is driven by a hydraulic cylinder. Initially the design assumption were presented such as minimum and maximum diameter of the tree which the head can cut the overall construction and media and to what is intended. Then, the force required to cut a tree by the blade wasanalyzed and the force needed to keep the tree felled by the paw of the head. The most extensive part of the paper are made basic calculations. The initial parameters have been specified for the cutting mechanism (active length of the blade and the radius knitting force as a function of the angle of rotation). Next, based on previous calculations the torque necessary for the proper functioning of the mechanism of the cutting head and pawwas specified. The rest of the work includes calculations necessary for the selection of hydraulic cylinders and the geometry of the mounting system to meet predetermined assumptions. At the end of computing components were calculated in terms of strength bolt connections mechanisms of rotation of the cutting element and paw. In the last part of the work a 3D model was presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Damian Malinowski (FACME) Damian Malinowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt osprzętu karczującego
Supervisor
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
69
Internal identifier
SIMR; D-1452
Reviewers
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.Głowica harwesterowa, 2.Głowica ścinkowa, 3.Mechaniczne ścinanie drzewa
Keywords in English
1.Harvester head, 2.Scrap head, 3.Mechanical felling trees
Abstract in Polish
Drzewo na przestrzeni lat było podstawowym budulcem wykorzystywanym przez ludzkość. Sposoby jego pozyskiwania zmieniały się wraz z postępem cywilizacyjnym, od stosowania ręcznych narzędzi i korzystania z pracy rąk ludzkich do maszynowego pozyskiwania drzewa, gdzie większość pracy zostaje wykonana przez wyspecjalizowane maszyny. W pracy przedstawione zostały wybrane maszyny do prac leśnych ich budowa, stosowane przez wiodących producentów rozwiązania. Głównymi elementami wszystkich maszyn służących do ścinania drzewa są głowice, różnią się one od siebie np. typem elementu tnącego. W pracy został przedstawiony projekt nożycowej głowicy, gdzie elementem ścinającym jest ostrze napędzane siłownikiem hydraulicznym . Na początek zostały przedstawione założenia konstrukcyjne takie jak: maksymalna i minimalna średnica drzewa jakie głowica może ścinać, ogólna budowa oraz do jakich nośników jest przeznaczona. Następnie została przeanalizowana siła potrzebna do przecięcia drzewa przez ostrze oraz siła potrzebna do utrzymania ściętego drzewa przez łapy głowicy. Najobszerniejszą częścią pracy są podstawowe obliczenia. Początkowymi parametrami jakie zostały określone dla mechanizmu tnącego są czynna długość ostrza oraz promień dziania siły w funkcji kąta obrotu. Następnie na podstawie wcześniejszych wyliczeń, został określony moment siły niezbędny do prawidłowego funkcjonowania mechanizmu tnącego i łap głowicy. Dalsza część pracy zawiera obliczenia niezbędnie do doboru siłowników hydraulicznych oraz geometrii ich zamontowania, aby układ spełniał określone wcześniej założenia. Na koniec części obliczeniowej zostały policzone pod kątem wytrzymałościowym, połączenia sworzniowe mechanizmów obrotu elementu tnącego i łap. Ostatnia część pracy to zaprezentowanie modelu 3D wykonanego na podstawie wcześniejszych założeń oraz obliczeń.
File
  • File: 1
    Damian Malinowski 244392.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11892

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a44384b8a944e77ab24e214146939ae/
URN
urn:pw-repo:WUT2a44384b8a944e77ab24e214146939ae

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page