Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design of hot water heating system with a thermal capacity which is needed to make warm the residential space of 8000 m2 for 24 hours

Piotr Piegat

Abstract

The study comprises the design of hot water heating system with a thermal capacity which is needed to make warm the residential space of 8000 m2 for 24 hours. The study focuses on the main element of the system, which is, a vertical cylindrical tank which accumulates the heat with water at 80°C. Such object is frequently referred to as a heat accumulator, and thermal storage tank or, less frequently, a buffer tank (first two terms have been used in the study). The required amount of water (77 cubic metres) which is able to accumulate specific amount of heat and the dimensions of the cylindrical element of the tank (8.75 metres high, with a diameter of 3.5 meters) have been determined on the parameter which is given in the subject. In the heat accumulator heat losses, which come from temperature difference between the inside and the surroundings as well as the phenomena caused by termal stratification, play a crucial role. In the tank strength calculations, the author determined the thickness of a cylindrical wall (10 mm), the thickness of stub pipes walls and hot and cold water pipes, outer jacket strengthening around bigger inlets, and the parameters of rods in the tank mounting flange. Structural strength of the tank was also tested for resistance against buckling and wind pressure during the determining of metal sheet thickness of outer jacket. The heat accumulator is equipped with flanges which ensure a laminar flow condition during loading and unloading of the tank. Two inspection hatches are used in the tank: in the lower part of the outer jacked and on the roof. The top hatch, is accessible by a ladder with a security basket and a platform with railings. The tank is also secured against possible changes of internal pressure by a breather valve. The lack of literature the subject of heat accumulators is the most problematic issue in the design process. The author has used literature that reports thin-walled steel structures and steel liquid storage tanks.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Piotr Piegat (FCEMP) Piotr Piegat,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt wodnego układu akumulacji ciepła o pojemności cieplnej potrzebnej do ogrzania 8000m2 powierzchni mieszkalnej przez jedną dobę
Supervisor
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Krzysztof J. Wołosz (FCEMP/IMEn) Krzysztof J. Wołosz,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mirosław Grabowski (FCEMP/IMEn) Mirosław Grabowski,, Institute of Mechanical Engineering (FCEMP/IMEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
projekt, akumulacja ciepła, akumulator ciepła, zasobnik ciepła, bufor ciepła, zbiornik pionowy, stratyfikacja termiczna, pojemność cieplna.
Keywords in English
study, thermal capacity, heat accumulation, storage tank, buffer tank, cylindrical tank, termal stratification.
Abstract in Polish
Niniejsza praca dyplomowa zawiera projekt wodnego układu akumulacji ciepła o pojemności cieplnej potrzebnej do ogrzania 8000 m2 powierzchni mieszkalnej przez jedną dobę. Praca koncentruje się na głównym elemencie takiego układu, czyli pionowym zbiorniku o cylindrycznym kształcie, akumulującym energie cieplną w postaci wody sieciowej o temperaturze 80oC. Obiekt taki najczęściej nosi nazwę akumulatora ciepła, ale również zasobnika ciepła lub rzadziej bufora ciepła (dwa pierwsze określenia zastosowano w pracy). W zakres projektu wstępnego weszło: • opisanie terminów i definicji mówiących o podjętej problematyce, • szereg obliczeń umożliwiających wyznaczenie podstawowych parametrów pracy i konstrukcji projektowanego obiektu, • dobór podstawowego oprzyrządowania, • spostrzeżenia i wnioski autora pracy, • wstępna dokumentacja projektowa. Bazując na parametrze podanym w temacie pracy należało, we wstępnej fazie, przyjąć pewnie założenia niezbędne do przeprowadzeni dalszych obliczeń. Po przyjęciu takich danych jak zapotrzebowanie na energie do ogrzania 1 m3 obiektu mieszkalnego i temperatury wody sieciowej oraz powrotnej układu, wyznaczono wyjściowe parametry, czyli niezbędną ilość wody (78 m3) zdolnej do zakumulowania ściśle określonej ilości ciepła, a następnie wymiarów walcowej części zasobnika (wysokość równa 8,75 m, średnica równa 3,5 m), w której woda ta się znajduje. Należało tu uwzględnić przede wszystkich straty ciepła wynikające z różnicy temperatury między wnętrzem a otoczeniem akumulatora oraz zjawisk powstałych na skutek wystąpienia stratyfikacji termicznej wody. Znając te podstawowe parametry zbiornika można było przejść do obliczeń konstrukcyjnych akumulatora ciepła. Wyznaczono na tym etapie podstawowe wielkości zapewniające stateczność projektowanego obiektu, takie jak grubość ściany powłoki cylindrycznej zbiornika (10 mm), grubość ścianek króćców technologicznych i rurociągów wody gorącej i zimnej, wzmocnienie płaszcza w otoczeniu większych otworów oraz parametry prętów w układzie zawieszenia kryzy górnej wewnątrz zbiornika. Podczas określania grubości blach płaszcza, czyli podstawowego nośnego elementu akumulatora ciepła, wytrzymałość konstrukcji sprawdzono także na wyboczenie oraz parcie wiatru. Następnym krokiem podczas konstruowania zasobnika ciepła, był dobór bądź zaprojektowanie osprzętu niezbędnego do sprawnego i bezpiecznego funkcjonowania obiektu. Na tym etapie akumulator ciepła uzbrojono w dolną i górną kryzę zapewniające załadowanie i rozładunek zbiornika zachowując laminarny przepływ medium, doprowadzenie do kryz rurociągów wody gorącej i zimnej, oraz króćców technologicznych umożlwiających podłączenie zasobnika do instalacji zewnętrznej. Poza tym w akumulatorze ciepła zastosowano dwa włazy rewizyjne, w dolnej części płaszcza oraz na dachu, do którego dotarcie umożliwia drabina z koszem zabezpieczającym i podestem z barierkami. Zbiornik zabezpieczono także na wypadek zmiany ciśnienia wewnętrznego. Zastosowano w tym celu zawór oddechowy. Dla kontroli ilości wody, zaproponowano hydrostatyczną sondę poziomu cieczy w zbiorniku. Brak szerokiej literatury normującej proces konstruowania akumulatorów ciepła przysparza najwięcej trudności w procesie projektowania. Należało w takim wypadku korzystać z literatury dotyczącej stalowych konstrukcji cienkościennych i stalowych zbiorników do magazynowania cieczy.
File
  • File: 1
    253656_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8175

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a412c359acc41ad93cdfba557edd21d/
URN
urn:pw-repo:WUT2a412c359acc41ad93cdfba557edd21d

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page