Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Scouting as a non-governmental organization supporting the socialization of children and youth

Agnieszka Barbara Szychowska

Abstract

The subject of this research is Polish Scouting Association (ZHP) as an organisation which supports socialization of children and teenagers. The organisation has a task to educate the youth and also support the member of the Polish Scouting Association (ZHP). The main aim of this research is identify and describe the methonds which are used by scouts in the process of education, socialozation of children. This research has a theoretical-practical mood, and is divided into three chapters. The first chapter includes the general charecteristics of the concept of socialization, describes the history of the concept, its functions, and types. The second chapter is devoted to the non-government organisation which is scouting. In the third chapter, I am presention the results of the research, describing how scouting helpts in children socialization and how to adapt them for life in society.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agnieszka Barbara Szychowska (FASS) Agnieszka Barbara Szychowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
ZHP jako organizacja pozarządowa wspierająca socjalizację dzieci i młodzieży
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Dzieniszewska-Naroska (FASS/DASMA) Katarzyna Dzieniszewska-Naroska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
socjalizacja, wychowanie, związek harcerstwa polskiego, harcerstwo, skauting
Keywords in English
socialization, education, Polish Scouting Assacioation, scouting
Abstract in Polish
Przedmiotem badawczym niniejszej pracy jest Związek Harcerstwa Polskiego jako organizacja pozarządowa wspierająca socjalizację dzieci i młodzieży. Organizacja ma za zadanie wszechstronne wychowanie młodego człowieka i wspieranie członka ZHP w jego wszechstronnym rozwoju. Głównym celem pracy jest wskazanie i opisanie metod, jakimi posługuje się harcerstwo w procesie wychowania, socjalizacji dzieci. Praca ma charakter teoretyczno-praktyczny i została podzielona na trzy rozdziały. W pierwszym z nich dokonano ogólnej charakterystyki pojęcia socjalizacji, opisana jest historia pojęcia, jej funkcje, rodzaje. Drugi rozdział poświęcony jest organizacji pozarządowej, jaką jest harcerstwo. W trzecim rozdziale natomiast przedstawiam wyniki badań, opisuję w jaki sposób harcerstwo pomaga w socjalizacji dzieci i jak dostosowuje je do życia w społeczeństwie.
File
  • File: 1
    praca licencjacka Agnieszka Szychowska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13319

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a29decb1d5e4fbb95531d3d24b54dd4/
URN
urn:pw-repo:WUT2a29decb1d5e4fbb95531d3d24b54dd4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page