Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Mobbing w pracy

Jakub Monkiewicz

Abstract

Celem niniejszej pracy jest określenie praw i obowiązków zarówno pracownika jak i pracodawcy. Pracodawca jest zobowiązany do przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy, a nie wykonywanie przez niego ustawodawczego obowiązku skutkuje odpowiedzialnością karną. Każdy pracownik posiada wiele praw, które pomagają mu bronić się i uzyskać rekompensatę za szkode, której doznał wskutek działań mobbera. Jako tezę pracy przyjąłem, iż polskie prawo pracy coraz szerzej definiuje mobbing. Tym samym pracownik ma coraz więcej możliwości do obrony. Celem mobbera jest wyeliminowanie pracownika z grupy oraz zajecie jego pozycji społecznej. Pierwszy rozdział zawiera opis genezy i definicji mobbingu. W podrozdziałach opisałem inne zjawiska, które są związane z mobbingiem w miejscu pracy. Zjawiska te są bezpośrednio powiązane z mobbingiem, a niektóre z nich z czasem mogą się w niego przerodzić. W końcowej części rozdziału przybliżyłem skąd bierze się mobbing, dlaczego pojawia się w miejscu pracy i do jakich skutków potrafi doprowadzić. Drugi rozdział opisuje strategie przeciwdziałania mobbingowi. W rozdziale drugim przybliżyłem obowiązki, jakie ciążą na pracodawcy. Trzeci rozdział opisuje roszczenia, które przysługują pracownikowi z tytułu mobbingu.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Jakub Monkiewicz (FASS) Jakub Monkiewicz,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Supervisor
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Cezary Woźniak (FASS/DALPP) Cezary Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jacek Połowianiuk (FASS/DALPP) Jacek Połowianiuk,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Mobbing, molestowanie, dyskryminacja, prawo pracy, definicja mobbingu, pracodawca, pracownik, mobber
File
  • File: 1
    Mobbing w pracy- Jakub M..pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13074

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a1fa474d5bb453f85a261ae6091f59a/
URN
urn:pw-repo:WUT2a1fa474d5bb453f85a261ae6091f59a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page