Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The selection of fillers enhancing the thermal and fire resistance of the epoxy resins

Adrianna Ewa Małkowska

Abstract

The theme of this work is the selection of fillers which increase heat and fire resistance of epoxy resins. There were used two flame retardant additives: expanded graphite and modified halloysite. The problem of thermal and fire resistance of materials is important in order to increase fire safety and the search for new solutions for composites. In the literature, expanded graphite is used in the process of production of fire-resisting divisions and refractory layers. It is also used to manufacture melting-pots, retorts and brickworks of furnaces. Modified halloysite that is described in this thesis is a new material that has not been used before. The tested samples were manufactured manually stirred. They contained relatively low percentages of fillers: 1% and 10% by wt. as well as relatively high content: 30% and 40% by wt. Furthermore, to compare the methods of manufacturing of composites, samples containing 30% by weight were prepared with use of mechanical mixer and calendaring method. The paper presents the results of the microstructure research, thermal and mechanical properties of the composites. The influence of fillers on rheological properties of the epoxy resin was also tested.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrianna Ewa Małkowska (FMSE) Adrianna Ewa Małkowska,, Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Title in Polish
Dobór napełniaczy podnoszących odporność termiczną i ogniową żywic epoksydowych
Supervisor
Anna Boczkowska (FMSE/DSMP) Anna Boczkowska,, Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Certifying unit
Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Affiliation unit
Division of Ceramic Materials and Polymers (FMSE/DSMP)
Study subject / specialization
, Inżynieria Materiałowa
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
IM-D.001981
Reviewers
Jerzy Robert Sobiecki (FMSE/DSE) Jerzy Robert Sobiecki,, Division of Surface Engineering (FMSE/DSE)Faculty of Materials Science and Engineering (FMSE)
Keywords in Polish
haloizyt, grafit, żywica epoksydowa, odporność termiczna, odporność ogniowa
Keywords in English
halloysite, graphite, epoxy resin, thermal resistance, fire resistance
Abstract in Polish
Tematem pracy jest dobór napełniaczy podnoszących odporność termiczną i ogniową żywic epoksydowych. Zostały zastosowane dwa dodatki uniepalniające: grafit ekspandowany oraz haloizyt modyfikowany. Problematyka odporności termicznej i ogniowej materiałów jest istotna, ze względu na potrzebę zwiększania bezpieczeństwa pożarowego i poszukiwaniu coraz to nowszych rozwiązań dla kompozytów. Jak wynika z przeglądu literatury, grafit ekspandowany ma zastosowanie przy wytwarzaniu uszczelnień przegród ogniotrwałych i powłok ogniotrwałych. Stosowany jest również do produkcji tygli, retort i elementów wymurówek pieców. Badany haloizyt modyfikowany jest nowym materiałem, który nie był wcześniej stosowany. Próbki poddane badaniom zostały wytworzone metodą mieszania ręcznego. Zawierały one stosunkowo niskie zawartości procentowe napełniaczy 1% i 10% mas. oraz relatywnie wysokie zawartości 30% i 40% mas. Aby porównać metody wytwarzania wykonano próbki (o zawartość napełniacza 30% mas.) mieszając mechanicznie z użyciem mieszadła mechanicznego oraz z użyciem kalandra. W pracy zostały przedstawione wyniki badań mikrostruktury, właściwości termicznych oraz mechanicznych wykonanych kompozytów. Sprawdzono również wpływ napełniaczy na właściwości reologiczne żywicy epoksydowej.
File
  • File: 1
    Adrianna Małkowska - Dobór napełniaczy podnoszących odporność termiczną i ogniową żywic epoksydowych.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8046

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a14b394fcfb41de9d815145828c1a8a/
URN
urn:pw-repo:WUT2a14b394fcfb41de9d815145828c1a8a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page