Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Cooperation of programmable logic controllers in industrial networks

Ireneusz Aleksander Kowalski

Abstract

The subject of this thesis is to present the structure and functionality of PLCs and how they cooperate with each other. It raises the question of drivers communication in industrial communication networks and commonly used solutions in this field. The thesis also refers to commonly used in the industry, including the safety of railway traffic solutions supervisory systems in relation to the operational layer, which includes object controllers.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ireneusz Aleksander Kowalski (FT) Ireneusz Aleksander Kowalski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Współpraca sterowników w przemysłowej sieci komputerowej
Supervisor
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Sterowniki programowalne PLC, sieci przemysłowe, PROFIBUS, Modbus, CAN, Ethernet, WAGO, Norma IEC 61131-3
Keywords in English
PLCs, industrial networks, PROFIBUS, Modbus, CAN, Ethernet, WAGO controllers, IEC 61131-3 norm
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy dyplomowej jest przedstawienie budowy i funkcjonalności sterowników programowalnych PLC oraz zasady ich współpracy między sobą. Porusza zagadnienie komunikacji sterowników w przemysłowych sieciach komunikacji oraz stosowanych powszechnie rozwiązaniach z tego zakresu. Praca odnosi się również do używanych powszechnie w przemyśle, w tym w zabezpieczaniu ruchu kolejowego, rozwiązań systemów nadrzędnych względem warstwy operacyjnej, do której należą sterowniki obiektowe.
File
  • File: 1
    DI_2016_235292_Ireneusz_Kowalski_Współpraca_sterowników_w_przemysłowej_20160619.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13222

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2a0a41062ea3497395be29cc0d1159cd/
URN
urn:pw-repo:WUT2a0a41062ea3497395be29cc0d1159cd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page