Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Storage hall of steel construction project

Katarzyna Haponiuk

Abstract

The subject of the project is to develop a steel storage hall consisting of nave and outbuilding. In the nave of the building mineral fertilizers will be stored for the agricultural industry and the two-storey outbuilding will serve as a warehouse and office space. The dimensions of the nave in the axes are 24,3m x 48,0m and of outbuilding 9,0m x 48,0m. The highest point of the object is located at a height of 9,07m. Office space is located at a height of 4,08m. Load-bearing system of the nave is designed as a truss girder with a span of 24,3m, which is jointed to pillars. Structure supporting outbuilding is a flat frame consisting of a beam with a span of 9,0m rigidly connected to the pillar, reaching to the construction of the nave. Between-storey beam jointed to pillar divides outbuilding into two levels. On the main girder are based purlins with the span of 2,46m, while above the beam with the span of 2.25m. Longitudinal and transverse bracing provide structural stability. The roof is covered with roofing felt. The walls are made as sandwich panels with mineral wool core. Foundations are reinforced concrete footings, sited below the freezing zone. To determine the internal forces in the rods is used Autodesk Robot Structural Analysis program. Dimensioning structural elements due to the ULS and SLS are calculated according to Eurocode. The work consists of XXI chapters. To work as an attachment are included construction drawings were made in Autodesk Autocad and calculation results from the program Autodesk Robot.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Katarzyna Haponiuk (FCE) Katarzyna Haponiuk,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt hali magazynowej o konstrukcji stalowej
Supervisor
Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4274
Reviewers
Mirosław Siennicki (FCE/ICE) Mirosław Siennicki,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jerzy Grzegorz Idzikowski (FCE/ICE) Jerzy Grzegorz Idzikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
hala, magazyn, stalowa, dźwigar kratownicowy, slup, rygiel
Keywords in English
hall, storage, steel, truss girder, pillar, beam
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowanie jest projekt stalowej hali magazynowej, składająca się z nawy głównej i przybudówki. W nawie głównej budynku składowane będą nawozy mineralne dla przemysłu rolniczego, a dwukondygnacyjna przybudówka będzie pełnić rolę magazynowo- biurową. Wymiary nawy głównej w osiach wynoszą 24,3m x 48,0m, przybudówki 9,0m x 48,0m. Najwyżej usytuowany punkt w obiekcie znajduje się na wysokości 9,07m.Pomieszcenia biurowe znajdują się na poziomie 4,08m . Układ nośny nawy głównej zaprojektowano jako dźwigar kratowy o rozpiętości 24,3m, który oparty jest przegubowo na słupach. Konstrukcje nośną przybudówki stanowi rama plaska, składająca się z rygla o rozpiętości 9,0m na sztywno połączonego ze słupem, dochodząca do konstrukcji nawy głównej. Miedzy kondygnacyjny rygiel oparty przegubowo na słupach dzieli przybudówkę na dwie kondygnację. Na dźwigarze głównym oparte są płatwie w rozstawie 2,46m, natomiast nad ryglem w rozstawie 2,25m. Podłużne i poprzeczne stężenie połaciowe zapewniają stateczność konstrukcji. Dach pokryty jest papa termozgrzewalna. Obudowę ścian będą wykonane jako płyty warstwowe z rdzeniem z wełny mineralnej. Fundament stanowią żelbetowe stopy fundamentowe, posadowione poniżej strefy przemarzania. Do wyznaczenie sił wewnętrznych prętów użyto programy Autodesk Robot Structural Analysis. Wymiarowanie elementów konstrukcyjnych ze względu na SGN I SGU obliczono zgodnie z Eurokodem. Praca składa się z XXI rozdziałów. Do pracy jako załącznik dołączono rysunki konstrukcyjne które wykonano za pomocą programu Autodesk Autocad, oraz wyniki obliczeń z programu Autodesk Robot.
File
  • File: 1
    praca inż-Haponiuk Katarzyna-251985.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10896

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT29a41408d32c4e53ab6c3d6596b5652a/
URN
urn:pw-repo:WUT29a41408d32c4e53ab6c3d6596b5652a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page