Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design project of the four storey car parking steel structure

Mateusz Andrzej Gluz

Abstract

The subject of this dissertation is the design of a four storey car park steel structure consisting of plane frames 28m wide and 12,75m high with 5,5m spacing. In the center of structure there is a reinforced concrete core which supports ramp from internal side. The ramp is supported by reinforced concrete wall from the external side. Because of the existence of the core we can distinguish 3 types of frames with different spans and static schemes. Each frame consists of primary I beams with 7m span connected to? columns. Frames are connected by secondary beams with 1,75m. Columns are fixed to the foundation in both directions. Stability of structure is ensured by the use of bracings in the plane of roof and walls, as well as by the reinforced concrete core and the external reinforced concrete wall. The scope of the study includes: technical description, load tabulation, static calculations, dimensioning of steel elements and their connections, construction drawings with steel quantity table. Technical description includes information about the building location, climate conditions, materials used, anticorrosion protection, transport and assembling of the structure. The computational part includes analysis of the strength of secondary beams (for roof and intermediate floor), primary beam, columns, bolted connections and welds. Primary beams are made of I-beams IPE 500. Connections of secondary beams with primary beams are designed as bolted with use of gusset plates. Primary beam is connected to? the column by the rigid butt connection with the use of endplate by bolts. Secondary beams are designed as IPE 160 and IPE 300 respectively. Columns are made of HEB 200 sections. All elements are made of S355 structural steel.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Andrzej Gluz (FCE) Mateusz Andrzej Gluz,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt czterokondygnacyjnego parkingu o konstrukcji stalowej
Supervisor
Marian Giżejowski (FCE/ICE) Marian Giżejowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
DIL-4324
Reviewers
Wioleta Barcewicz (FCE/ICE) Wioleta Barcewicz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marian Giżejowski (FCE/ICE) Marian Giżejowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja, stalowa, parking, rama, trzon, podciąg, słup
Keywords in English
steel, structure, parking, frame, core, primary, beam, column
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy inżynierskiej jest projekt czterokondygnacyjnego parkingu samochodowego o konstrukcji stalowej składającej się z ram o rozpiętości 28m i wysokości 12,75m rozstawionych co 5,5m. W centralnej części parkingu znajduje się żelbetowy trzon, na którym z jednej strony opiera się rampa. Rampa wsparta jest przez żelbetową, monolityczną ścianę od zewnętrznej strony. Z uwagi na obecność trzonu możemy wyróżnić 3 rodzaje ram różniące się rozpiętością i schematem statycznym. Każda rama płaska składa się z dwuteowników o rozpiętości 7m połączonych ze słupami. Ramy są ze sobą połączone belkami drugorzędnymi rozstawionymi co 1,75m. Słupy są utwierdzone w płaszczyźnie ramy i przegubowe w kierunku podłużnym parkingu. Stateczność parkingu zapewniono poprzez zastosowanie układów stężeń w płaszczyźnie połaci dachowej i ścian, jak również poprzez żelbetowy trzon i zewnętrzną ścianę żelbetową. Zakres opracowania obejmuje: opis techniczny, zestawienie obciążeń, obliczenia statyczne, wymiarowanie przekrojów stalowych elementów i ich połączeń oraz rysunki konstrukcyjne wraz z zestawieniem stali. Opis techniczny zawiera informacje na temat lokalizacji obiektu, warunków klimatycznych, zastosowanych materiałów, zabezpieczeń antykorozyjnych, transportu i montażu oraz kolejności wykonywanych prac. W części obliczeniowej analizowana jest wytrzymałość belek drugorzędnych(dachowych i kondygnacyjnych), podciągu, słupów oraz połączeń śrubowych i spawanych. Podciągi zostały wykonane z dwuteowników IPE 500. Połączenia belek drugorzędnych z podciągiem wykonano jako śrubowe z zastosowaniem blach węzłowych. Podciąg ze słupem połączony jest sztywno, doczołowo z wykorzystaniem blachy czołowej za pomocą śrub. Belki drugorzędne zaprojektowano odpowiednio z dwuteowników IPE 160 i IPE 300. W słupach zastosowano przekrój HEB 200. Wszystkie elementy konstrukcyjne wykonano ze stali S355.
File
  • File: 1
    Praca inż - Gluz Mateusz - 243733.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12226

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT299b8276ed424791bd3a9241339fa547/
URN
urn:pw-repo:WUT299b8276ed424791bd3a9241339fa547

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page