Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The structural project of residential building with underground garage and green roof (building – 3 storeys)

Patrycja Wesołowska

Abstract

The subject of the following BSc thesis was architectural and structural project of multi – family building with underground garage and green roof. At the beginning of the work is technical description of building, construction materials which will be used and design objectives. The second part of this work is static computations and dimensioning of selected elements of construction. The following elements were dimensioned for the ultimate limit state and limit state of serviceability: ceiling above the underground garage, inter-story floors, green roofs, reinforced concrete stairs, one square metre of an external wall cladding, window brick pillar . All calculations were made in accordance with current standards and on the basis of manufacturer's guides. In the next part, heat transfer was calculated for the external wall, flat roof and ceiling above the underground garage. The last part of the following work includes a description of the green roof. A list of norms and literature can be found in the bibliography. The attachments contain the printouts of the cross-sectional forces and necessary reactions from the Autodesk Robot Structural Analysis program 2019. They also contain drawing architectural and construction documentation from the AutoCAD Architecture 2018 program.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Wesołowska (FCE) Patrycja Wesołowska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt budowlany konstrukcji budynku mieszkalnego z garażem podziemnym i zielonym dachem (budynek 3-piętrowy)
Supervisor
Jadwiga Maria Kopaczewska (FCE/ICE) Jadwiga Maria Kopaczewska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
73+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5366
Reviewers
Wojciech Robert Terlikowski (FCE/ICE) Wojciech Robert Terlikowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Jadwiga Maria Kopaczewska (FCE/ICE) Jadwiga Maria Kopaczewska,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
budynek wielorodzinny, budynek mieszkalny, obliczenia konstrukcyjne, stropodach zielony, konstrukcje murowe
Keywords in English
multi-family building, residential building, constructional computations, green roof, masonry structures
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy inżynierskiej był projekt architektoniczno – budowlany budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym i dachem zielonym. Na początku pracy przedstawiono opis techniczny budynku, wykorzystane materiały oraz przyjęte założenia projektowe. Drugą część opracowania stanowią obliczenia statyczne i wymiarowanie wybranych elementów konstrukcji. Dokonano zwymiarowania na stan graniczny nośności i stan graniczny użytkowalności następujące elementy: strop nad garażem podziemnym, stropy międzykondygnacyjne, stropodach zielony, schody żelbetowe, 1mb ściany wewnętrznej murowanej, filarek międzyokienny murowany. Wszystkie obliczenia wykonano zgodnie z aktualnymi normami oraz na podstawie poradników ze strony producenta. W kolejnej części policzono przenikanie ciepła dla ściany zewnętrznej, stropodachu oraz stropu nad garażem podziemnym. Ostatnią część poniższej pracy obejmuje opis stropodachu zielonego. Spis norm i literatury znajduje się w bibliografii. Załączniki zwierają wydruki obliczenia sił przekrojowych i niezbędnych reakcji z programu Autodesk Robot Structural Analysis 2019. Zawierają one także rysunkową dokumentację architektoniczną i konstrukcyjną z programu AutoCAD Architecture 2018.
File
  • File: 1
    praca_inżynierska_Patrycja_Wesołowska_264037.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29478

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2988d44f094f437d9a276e5b5f12208a/
URN
urn:pw-repo:WUT2988d44f094f437d9a276e5b5f12208a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page