Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Elektrochemiczne sensory DNA z warstwą receptorową zawierającą analogi kwasów nukleinowych

Aneta Krężlewicz

Abstract

Łańcuchy DNA i RNA mają bardzo korzystne właściwości, umożliwiające wykorzystanie ich w oznaczaniu określonego analitu. Są zdolne do hybrydyzacji, czyli wiązania się z nicią o komplementarnej sekwencji. Oddziałują także w sposób specyficzny z białkami i enzymami oraz jonami metalami. Szczególnie użyteczne w konstrukcji biosensorów są aptamery i DNAzymy, które bardzo selektywnie rozpoznają analit i umożliwiają jego ilościowe oznaczenie. Budowę kwasów nukleinowych charakteryzuje ujemnie naładowany szkielet umożliwiający oddziaływanie elektrostatyczne, a w przypadku dwuniciowych oligonukleotydów także duże i małe rowki, gdzie wiązane są małe cząsteczki i jony. Jako warstwa receptorowa mają jednak zasadniczą wadę, jaką jest wrażliwość na enzymatyczną degradację w obecności nukleaz, co ogranicza ich zastosowanie. Analogi kwasów nukleinowych to cząsteczki DNA i RNA, w których zmiana w szkielecie prowadzi do zwiększenia stabilności związku i zyskania przez niego odporności na działanie enzymów restrykcyjnych. W zależności od modyfikacji wykazują także dodatkowe cechy, które czynią je użytecznymi w konstruowaniu biosensorów. Najważniejszą ich zaletą jest wysokie powinowactwo do komplementarnych nici kwasów nukleinowych. Ponadto, znajdują zastosowanie także w innych analizach oraz diagnostyce. Część z nich wykazuje właściwości antysensowne, co pozwala na użycie ich jako specyficznych regulatorów ekspresji genów. Konieczne są jednak dalsze badania i udoskonalenia, ze względu na tendencję do tworzenia się bardzo trwałych kompleksów analog-analog oraz problemy z wchłanianiem modyfikowanych oligonukleotydów do wnętrza komórki. W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury w zakresie biosensorów oraz właściwości kwasów nukleinowych i ich analogów jako warstwy receptorowej. Przedstawiono także przykłady zaprojektowanych urządzeń wykorzystujących modyfikowane oligonukleotydy w celu oznaczenia analitu. Na tej podstawie sporządzono projekt sensora wykorzystującego wybrany analog kwasu nukleinowego.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Aneta Krężlewicz (WCh) Aneta Krężlewicz Wydział Chemiczny (WCh)
Promotor
Łukasz Górski (WCh/KBM) Łukasz Górski Katedra Biotechnologii Medycznej (WCh/KBM)Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka dyplomująca
Wydział Chemiczny (WCh)
Jednostka prowadząca
Zakład Mikrobioanalityki (WCh/KBM)
Kierunek / specjalność studiów
Biotechnologia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
04-02-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Łukasz Górski (WCh/KBM) Łukasz Górski Katedra Biotechnologii Medycznej (WCh/KBM)Wydział Chemiczny (WCh) Monika Wielechowska (WCh/KBŚLiK) Monika Wielechowska Katedra Biotechnologii Środków Leczniczych i Kosmetyków (WCh/KBŚLiK)Wydział Chemiczny (WCh)
Słowa kluczowe w języku polskim
biosensory, analogi kwasów nukleinowych, elektrochemiczne biosensory, PNA, LNA, biosensory DNA
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 8552

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT298029bc6f2f49e2b15bf53e701b7a5f/
  URN
  urn:pw-repo:WUT298029bc6f2f49e2b15bf53e701b7a5f

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek