Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elektrochemiczne sensory DNA z warstwą receptorową zawierającą analogi kwasów nukleinowych

Aneta Krężlewicz

Abstract

Łańcuchy DNA i RNA mają bardzo korzystne właściwości, umożliwiające wykorzystanie ich w oznaczaniu określonego analitu. Są zdolne do hybrydyzacji, czyli wiązania się z nicią o komplementarnej sekwencji. Oddziałują także w sposób specyficzny z białkami i enzymami oraz jonami metalami. Szczególnie użyteczne w konstrukcji biosensorów są aptamery i DNAzymy, które bardzo selektywnie rozpoznają analit i umożliwiają jego ilościowe oznaczenie. Budowę kwasów nukleinowych charakteryzuje ujemnie naładowany szkielet umożliwiający oddziaływanie elektrostatyczne, a w przypadku dwuniciowych oligonukleotydów także duże i małe rowki, gdzie wiązane są małe cząsteczki i jony. Jako warstwa receptorowa mają jednak zasadniczą wadę, jaką jest wrażliwość na enzymatyczną degradację w obecności nukleaz, co ogranicza ich zastosowanie. Analogi kwasów nukleinowych to cząsteczki DNA i RNA, w których zmiana w szkielecie prowadzi do zwiększenia stabilności związku i zyskania przez niego odporności na działanie enzymów restrykcyjnych. W zależności od modyfikacji wykazują także dodatkowe cechy, które czynią je użytecznymi w konstruowaniu biosensorów. Najważniejszą ich zaletą jest wysokie powinowactwo do komplementarnych nici kwasów nukleinowych. Ponadto, znajdują zastosowanie także w innych analizach oraz diagnostyce. Część z nich wykazuje właściwości antysensowne, co pozwala na użycie ich jako specyficznych regulatorów ekspresji genów. Konieczne są jednak dalsze badania i udoskonalenia, ze względu na tendencję do tworzenia się bardzo trwałych kompleksów analog-analog oraz problemy z wchłanianiem modyfikowanych oligonukleotydów do wnętrza komórki. W niniejszej pracy dokonano przeglądu literatury w zakresie biosensorów oraz właściwości kwasów nukleinowych i ich analogów jako warstwy receptorowej. Przedstawiono także przykłady zaprojektowanych urządzeń wykorzystujących modyfikowane oligonukleotydy w celu oznaczenia analitu. Na tej podstawie sporządzono projekt sensora wykorzystującego wybrany analog kwasu nukleinowego.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Aneta Krężlewicz (FC) Aneta Krężlewicz,, Faculty of Chemistry (FC)
Supervisor
Łukasz Górski (FC/CMB) Łukasz Górski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Department Of Microbioanalytics (FC/CMB)
Study subject / specialization
, Biotechnologia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Łukasz Górski (FC/CMB) Łukasz Górski,, Chair of Medical Biotechnology (FC/CMB)Faculty of Chemistry (FC) Monika Wielechowska (FC/CDSB) Monika Wielechowska,, Chair of Drug and Cosmetics Biotechnology (FC/CDSB)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
biosensory, analogi kwasów nukleinowych, elektrochemiczne biosensory, PNA, LNA, biosensory DNA
File
  • File: 1
    Aneta Krężlewicz - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8552

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT298029bc6f2f49e2b15bf53e701b7a5f/
URN
urn:pw-repo:WUT298029bc6f2f49e2b15bf53e701b7a5f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page