Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Legal forms of combating unemployment on the example of the bialski county

Katarzyna Ludwinowska

Abstract

The subject of this thesis are legal forms of combating unemployment on the example of the bialski county. The first chapter presents the problem of unemployment. It includes: the definition of unemployment and the unemployed, the causes and effects of the occurrence of this phenomenon, the basic indicators used to study the problem and its level in Poland has been described in recent years. The second chapter contains a description of selected legal forms of combating unemployment. This chapter is divided into two parts: active and passive forms. The first part includes: intervention works, internships, trainings and reimbursement of the costs of unemployed employment up to 30 years of age. Whereas, in the second part of this chapter, pre-retirement benefits and the dole were described as passive forms. The last chapter presents the bialski county in terms of location as well as demographic and economic. The last part of this chapter describes the activity of the employment bureau in Biała Podlaska, which is responsible for this area.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Katarzyna Ludwinowska (FASS) Katarzyna Ludwinowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Prawne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie powiatu bialskiego
Supervisor
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Monika Zakrzewska (FASS/DALPP) Monika Zakrzewska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Sylwia Arasiewicz-Dulnik (FASS/DPELEP) Sylwia Arasiewicz-Dulnik,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: bezrobocie, powiat bialski, bezrobotny, stopa bezrobocia, Polska
Keywords in English
Key words: unemployment, employment, Poland,
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy są prawne formy zwalczania bezrobocia na przykładzie powiatu bialskiego. W pierwszej części został przedstawiony problem bezrobocia. Są w niej zawarte: definicja bezrobocia i osoby bezrobotnej, przyczyny i skutki występowania tego zjawiska, podstawowe wskaźniki, służące do badania występowanego problemu a także został opisany jego poziom w Polsce na przestrzeni ostatnich lat. Drugi rozdział zawiera opis wybranych prawnych form zwalczania bezrobocia. Rozdział ten, dzieli się na dwie części: aktywne i pasywne formy. W pierwszej części znajdują się m.in.: prace interwencyjne, staże, szkolenia oraz refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego do 30 r.ż. Natomiast w drugiej części tego rozdziału opisane zostały zasiłki i świadczenia przedemerytalne jako pasywne formy. W ostatnim rozdziale przedstawiony został powiat bialski pod względem położenia a także demograficznym i gospodarczym. Następnie, w ostatniej części tego rozdziału została opisana działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Białej Podlaskiej, który jest odpowiedzialny za wspomniany obszar.
File
  • File: 1
    1121034.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34755

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT295e7139b38d4885b09ddd69a4d40beb/
URN
urn:pw-repo:WUT295e7139b38d4885b09ddd69a4d40beb

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page