Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Value Added Tax as a source of the government budget revenue

Anna Korlak

Abstract

The main intention of the thesis entitled „Value Added Tax as a source of the government budget revenue” was to present the essence of the government budget and the sources of its revenues with particular consideration of Value Added Tax. Moreover, the intention was to demonstrate that Value Added Tax is the most important government budget revenue and evaluate the significance of VAT. The thesis consists of four chapters. The first chapter concentrates on the definition of the government budget, its functions, the budget rules and the government budget revenue. In the second chapter the definition of a tax, the sources of the tax law, the tax rules, functions of the taxes and the classification of the taxes have been presented. The third chapter is devoted to describing the construction of Value Added Tax. The first three chapters are the theoretical part of the thesis. The fourth chapter is the analysis of the tax revenue gained in 2012 – 2014. Based on the literature, the legal acts, the data relating to the subject of the thesis, it has to be said that income from Value Added Tax is the main source of the government budget revenue.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Anna Korlak (FASS) Anna Korlak,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Podatek od towarów i usług jako źródło dochodów budżetu państwa
Supervisor
Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Chrostowska-Malak (FASS/DASMA) Katarzyna Chrostowska-Malak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Elżbieta Kotowska (FASS/DALPP) Elżbieta Kotowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
podatek od towarów i usług, dochody budżetu państwa, budżet państwa, system podatkowy
Keywords in English
Value Added Tax, government budget revenue, government budget, tax system
Abstract in Polish
Głównym celem pracy dyplomowej zatytułowanej „Podatek od towarów i usług jako źródło dochodów budżetu państwa” było przedstawienie istoty budżetu państwa oraz źródeł jego dochodów ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. W zamiarze było również wykazanie, że podatek od towarów i usług stanowi najważniejsze źródło dochodów budżetu państwa oraz dokonanie oceny roli i znaczenia podatku VAT. Niniejsza praca licencjacka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy rozdział koncentruje się na pojęciu budżetu państwa, funkcjach jakie on pełni, zasadach budżetowych, zgodnie z którymi działa instytucja budżetu oraz dochodach budżetowych państwa. W rozdziale drugim przedstawiono pojęcie podatku, źródła prawa podatkowego, zasady podatkowe, funkcje podatków, a także klasyfikację podatków. Rozdział trzeci poświęcono na opisanie konstrukcji podatku od towarów i usług. Zaprezentowano w nim podmiot, przedmiot, podstawę opodatkowania oraz stawki podatkowe, a także obowiązek podatkowy, zwolnienia od podatku od towarów i usług oraz omówiono czym jest podatek należny i naliczony. Pierwsze trzy rozdziały stanowią część teoretyczną pracy. Natomiast czwarty rozdział jest częścią badawczą pracy. Dotyczy on analizy dochodów podatkowych budżetu państwa w latach 2012 – 2014. Na podstawie zgromadzonej literatury przedmiotu, aktów prawnych oraz danych analitycznych opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów odnoszących się do tematyki pracy dyplomowej, należy stwierdzić, że dochody pochodzące z podatku od towarów i usług stanowią główne źródło zasilające budżet państwa.
File
  • File: 1
    263137 Anna Korlak PRACA LICENCJACKA.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13274

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT294062e966be4a3181144cd78d7b2394/
URN
urn:pw-repo:WUT294062e966be4a3181144cd78d7b2394

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page