Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project and realization of multiinterface conversion channel using FPGA

Tomasz Janicki

Abstract

The paper describes a design and start-up process of a measurement system, processing the data in block manner, based on capabilities of Modular Photonic System (MPS) consisting of 3 modules (printed card boards). System designing involved development and adoption of many hardware modules, to be implemented in FPGA's, and a graphical user application indirectly controlling the system. Chapter 1 contains an introduction to project of Modular Photonic System. Aims and assumptions of the project are presented consecutive in chapter 2. Chapter 3 consists of the concept of designed measurement system, presented in block diagrams, functional and structural form. Chapter 4 and 5 describes a logical crossing from assumptions and the concept into a physical realization of the system. Hardware modules and also the structure and functionality of user application has been covered. Tests and application examples has been showed consecutive in chapter 6 and 7. Moreover chapter 9 includes technical additions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Tomasz Janicki (FEIT/PE) Tomasz Janicki,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i realizacja wielointerfejsowego toru przetwarzania z wykorzystaniem układów FPGA
Supervisor
Krzysztof Poźniak (FEIT/PE) Krzysztof Poźniak,, The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Electronic Systems (FEIT/PE)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2009
Internal identifier
ENSE-R.002281
Keywords in Polish
-
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Praca zawiera opis przebiegu projektowania, realizacji i wdrażania systemu pomiarowego, przetwarzającego dane w postaci blokowej, opartego na możliwościach węzła Modularnego Systemu Fotonicznego (MSF) składającego się z 3 modułów (płyt drukowanych). Do zaprojektowania systemu zostały wykonane oraz zaadoptowane liczne moduły sprzętowe (firmware) do zaimplementowania w układach FPGA oraz graficzna aplikacja użytkownika sterująca pośrednio pracą systemu. Rozdział pierwszy stanowi wprowadzenie do tematyki związanej z realizowanym projektem. W rozdziale drugim opisano cele i założenia projektu. W rozdziale trzecim omówiono w formie blokowej, funkcjonalnej oraz strukturalnej koncepcję projektowanego systemu pomiarowego. W czwartym i piątym rozdziale zostało opisane logiczne przejście, wynikające z założeń i koncepcji, do fizycznej realizacji systemu. Omówione zostały moduły sprzętowe oraz funkcjonalność i struktura aplikacji użytkownika. Testy oraz przykładowe zastosowania zostały przedstawione kolejno w rozdziale szóstym i siódmym. Ponadto w rozdziale dziewiątym zostały umieszczone dodatki techniczne.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT293c0515ea8c4336b8e86d42506eb434/
URN
urn:pw-repo:WUT293c0515ea8c4336b8e86d42506eb434

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page