Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of a library for distributed and decentralized processing for peer-to-peer data volumes

Maciej Majewski

Abstract

Storing information in safe and reliable way is a very important and constantly evolving problem. We have the capacity to find errors within memory blocks with checksums, and even correct such errors using redundant correction codes. Data loss caused by hard drive failure can be prevented with backups and redundant disk arrays (RAID 1, RAID 5, etc.). The next logical step is to distribute data in separate (especially geographically) and independent locations. Library developed for this paper is intended to simplify creation of application storing and processing data within such environments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Majewski (FEIT) Maciej Majewski,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Implementacja biblioteki wspomagającej przetwarzanie rozproszone i zdecentralizowane na potrzeby wolumenów danych peer-to-peer
Supervisor
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
22-02-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
30/16 (2144)
Reviewers
Łukasz Skonieczny (FEIT/ICS) Łukasz Skonieczny,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Grzegorz M. Protaziuk (FEIT/ICS) Grzegorz M. Protaziuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Rozproszony System Plików, Przetwarzanie Rozproszone, Peer-to-Peer, zdecentralizowany, biblioteka
Keywords in English
Distributed File System, Distributed Computation, Peer-to-Peer, decentralized, library
Abstract in Polish
Przechowywanie informacji w sposób zabezpieczający przed ich utratą jest zagadnieniem bardzo istotnym i nieustannie rozwijanym. Błędy w obrębie bloków pamięci jesteśmy w stanie wykrywać za pomocą sum kontrolnych, a nawet naprawiać używając redundantnych kodów korekcyjnych. Z utratą danych związaną z awarią dysku twardego radzimy sobie za pomocą kopii zapasowych oraz redundancji w obrębie macierzy dyskowych (RAID 1, RAID 5, etc.). Następnym logicznym krokiem jest rozmieszczenie danych w niezależnych (w szczególności geograficznie) lokacjach. Biblioteka powstała w obrębie niniejszej pracy ma na celu ułatwienie tworzenia aplikacji przechowujących i przetwarzających dane w takim właśnie środowisku.
File
  • File: 1
    Praca_Dyplomowa_Inzynierska_-_Majewski_Maciej.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9769

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2929f5afd13b40139e89c6682ecf0357/
URN
urn:pw-repo:WUT2929f5afd13b40139e89c6682ecf0357

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page