Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The preliminary design of wheel loader's boom

Monika Labuda

Abstract

This work shows the process of designing the boom of wheel loader. The basis of the project is produced loader, the aim was to achieve similar performance to the original machine. The project was completed with the use of the ROLAD program. The work provides an overview of machines, their types, uses and types of loaders. It describes the range of loaders which is the object of design considerations. Describes the loader Komatsu WA200PZ, its operating parameters by reference to that achieved in the project. The project consisted of choosing the dimensions of the individual elements of the boom, anchorages, and the length of hydraulic cylinders. After selecting the abovementioned values so as to achieve a sufficiently high specification, it has been proven structural strength resulting from the loads occurring under normal operating conditions. The work also includes drawings boom and all designed knuckle joint.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Labuda (FACME) Monika Labuda,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny wysięgnika ładowarki kołowej
Supervisor
Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Szlagowski (FACME/ICME) Jan Szlagowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
65
Internal identifier
SIMR; D-1468
Reviewers
Jarosław Kuśmierczyk (FACME/ICME) Jarosław Kuśmierczyk,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Andrzej Selenta (FACME/ICME) Andrzej Selenta,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Ładowarka kołowa, 2. Osprzęt roboczy, 3. Kinematyka, 4. Wysięgnik
Keywords in English
1. Wheel loader, 2. Work Tools, 3. Kinematics, 4. Boom
Abstract in Polish
W pracy przedstawiony został przebieg procesu projektowania wysięgnika ładowarki kołowej. Wzorcem do projektu jest istniejąca maszyna oferowana przez jednego z czołowych producentów. Jako pośredni cel postawiono osiągnięcie parametrów zbliżonych do fabrycznych. Projekt został wykonany z wykorzystaniem programu ROLAD, co pozwoliło na sprawne przeprowadzenie skomplikowanych obliczeń. Praca zawiera przegląd maszyn roboczych, ich sposobów wykorzystania ze szczególnym uwzględnieniem omówienia rodzajów ładowarek i ich zastosowania. Kolejnym krokiem było analiza rozwiązań konstrukcyjnych osprzętów roboczych ładowarek, co pozwoliło na przyjęcie niezbędnych założeń do realizacji projektu. Pierwszym krokiem w pracy było określenie wymiarów poszczególnych elementów wysięgnika, punktów mocowań oraz analiza kinematyczna pozwalająca na przyjęcie długości siłowników hydraulicznych. Szczegółowa analiza pozwoliła na zbliżenie się do parametrów producenta. W dalszej kolejności została sprawdzona wytrzymałość konstrukcji wynikająca z obciążeń występujących w warunkach prawidłowej eksploatacji ładowarki. Powyższe zadania zostały przeprowadzone przy wykorzystaniu programu ROLAD. Integralną częścią pracy jest skonstruowanie wysięgnika osprzętu roboczego maszyny wraz z konstrukcją wszystkich połączeń sworzniowych elementów osprzętu i siłowników. Paca została zakończona posumowaniem i wnioskami.
File
  • File: 1
    MONIKA-LABUDA-229069.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12006

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT291822ea5a7647a9a4dd19f6bf66cb1b/
URN
urn:pw-repo:WUT291822ea5a7647a9a4dd19f6bf66cb1b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page