Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The analysis of capability of using freeware software and 3D printing (FDM method) for making medical models from medical imaging

Jakub Andrzej Piękoś

Abstract

The first part of this thesis presents the procedure of preparing anatomical models from medical imaging (DICOM files), using a package of freeware software. The description of operations in each programme which includes possible errors at each step, precedes case reports. Within this thesis 4 anatomical models were made using 3D printer. Each model was used by doctors for surgical planning. The second part of this thesis contains metrology analysis of 3D printed models which were made. For this purpose, 3D coordinate measuring system with optical 3D scanner was used. Received result set presents an accurancy of prepared models. This allow to verify the correctness of proposed procedure of making anatomical models from medical imaging.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Andrzej Piękoś (FACME) Jakub Andrzej Piękoś,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Analiza możliwości wykorzystania bezpłatnych programów oraz druku 3D metodą FDM do wykonywania modeli medycznych na podstawie danych z obrazowania medycznego
Supervisor
Piotr Skawiński (FACME/IMDF) Piotr Skawiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-05-2016
Issue date (year)
2016
Pages
100
Internal identifier
SIMR; D-1464
Reviewers
Przemysław Siemiński (FACME/IMDF) Przemysław Siemiński,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Stanisław Skotnicki (FACME/IMDF) Stanisław Skotnicki,, Institute of Machine Design Fundamentals (FACME/IMDF)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1.modele medyczne, 2.Modelowanie 3D, 3.Obrazowanie medyczne, 4.Druk 3D
Keywords in English
1.medical models, 2.3D modeling, 3.medical imaging, 4. 3D printing
Abstract in Polish
W pierwszej części pracy przedstawiono procedurę przygotowywania modeli anatomicznych z wykorzystaniem pakietu darmowych programów. Źródłem danych były pliki DICOM uzyskane z obrazowania medycznego. Prezentacje konkretnych przypadków poprzedzono opisem schematu postępowania, objaśniającym działania przeprowadzone w poszczególnych programach wraz ze zwróceniem uwagi na potencjalne błędy mogące wystąpić na każdym z etapów. W ramach pracy wykonano 4 trójwymiarowe modele anatomiczne, które następnie wytworzona za pomocą drukarki 3D. Otrzymane wydruki posłużyły lekarzom jako pomoce w planowaniu przedoperacyjnym rzeczywistych zabiegów. Druga część pracy zawiera analizę metrologiczną wykonanych wydruków. W tym celu wykorzystano współrzędnościowy system pomiarowy ze skanerem optycznym. W wyniku przeprowadzonych działań uzyskano dane o dokładności wykonanych modeli. Pozwoliło to na dokonanie weryfikacji poprawności zaproponowanej procedury wykonywania modeli anatomicznych na podstawie danych z obrazowania medycznego.
File
  • File: 1
    Jakub Piękoś.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11967

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28e424987ff84db5b6348914f1e28696/
URN
urn:pw-repo:WUT28e424987ff84db5b6348914f1e28696

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page