Partitioning in Oracle Database 11gR2, assessment of potential and actual benefits of the various methods of tables and indexe

Katarzyna Ewa Kwaśniewska

Abstract

The subject of this work is partitioning tables and indexes in Oracle Database 11gR2. Partitioning is an additional option available for Oracle Database Enterprise Edition. It is a powerful mechanism particularly useful when managing large volumes of data. Partitioning can simplify database administration, improve availability and significantly increase productivity, understood primarily as a data access speed. In first chapters, I described the possible ways of partitioning and made ​​an analysis of potential benefits arising from their usage. Then I presented results of study concerning partitioning effectivness and its effect on the performance of SELECT queries, depending on the size of the manipulated data.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Katarzyna Ewa Kwaśniewska (FEIT / IN)
Katarzyna Ewa Kwaśniewska,,
- The Institute of Computer Science
Title in PolishPartycjonowanie w Oracle Database 11gR2, ocena potencjalnych i rzeczywistych korzyści z różnych metod partycjonowania danych i indeksów
Supervisor Michał Rudowski (FEIT / IN)
Michał Rudowski,,
- The Institute of Computer Science

Certifying unitFaculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unitThe Institute of Computer Science (FEIT / IN)
Languagepl polski
StatusFinished
Issue date (year)2014
Internal identifierENII-PI.001934
Keywords in PolishOracle, Partycjonowanie, Baza Danych, Tabele, Indeksy
Keywords in EnglishOracle, Partitioning, Database, Tables, Indexes
Abstract in PolishTematem pracy jest partycjonowanie tabel i indeksów w Oracle Database 11gR2. Partycjonowanie jest dodatkową opcją dostępną dla bazy danych Oracle Database Enterprise Edition. Jest to potężny mechanizm, szczególnie przydatny przy zarządzaniu dużą ilością danych. Partycjonowanie może znacząco ułatwić administrowanie bazą oraz pozwolić na zwiększenie wydajności, rozumianej głównie jako szybkość dostępu do danych. W pierwszych rozdziałach opisałam możliwe sposoby partycjonowania oraz dokonałam analizy potencjalnych korzyści wynikających z ich zastosowania. Następnie przedstawiłam wyniki badań efektywności partycjonowania i jego wpływu na czas wykonywania poleceń: SELECT w zależności od rozmiaru danych.
File
K.Kwasniewska_pdi.pdf 766.06 KB

Get link to the record

Back