Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Tools Supporting Learning and Usage of Design Patterns

Agnieszka Rybicka

Abstract

My thesis concerns issues related to design patterns, especially to tools supporting their usage. Its main task is to give chance of using design patterns to everyone. It is particularly addressed to people who have little or no experience using design patterns. To help with choosing appropriate ones, on the basis of special literature, J prepared the patterns systematization. This includes the list of tasks and intentions describing selected patterns. The thesis also describes an IBM Rational Software Architect plug-in which 1 created, to help with using and choosing design patterns. My plug-in contains 23 design patterns suggested by “Gang of four”, but it is possible to extend it adding your own while using the progranmie. My thesis also shows the possibilities of extending other programs. To emphasize the meaning and usefulness of design patterns it presents an application (Snake game), which has been made without patterns, and improved by using some of them. The thesis shows the code evolution which leads to better flexibility, mainly by improving its scalability.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agnieszka Rybicka (FEIT/ICS) Agnieszka Rybicka,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Aplikacje wspomagające naukę i wykorzystanie wzorców projektowych
Supervisor
Anna Derezińska (FEIT/ICS) Anna Derezińska,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Issue date (year)
2007
Internal identifier
ENII-PI.000727
Keywords in Polish
wzorce projektowe, narzędzia wspomagaj age stosowanie wzorców projektowych
Keywords in English
design patterns, tools supporting design patterns usage
Abstract in Polish
Praca dyplomowa porusza tematykę wzorców projektowych, a w szczególności narzędzi wspomagających ich wykorzystanie. Podstawowym jej zadaniem jest umożliwienie korzystania ze wzorców projektowych wszystkim, którzy chcieliby ich używać i skierowane jest szczególnie do tych, którzy mają niewielkie jeszcze doświadczenie w wykorzystaniu wzorców. Aby ułatwić poruszanie się wśród nich, na podstawie odpowiedniej literatury, przygotowałam systematyzację wzorców. Jest ona oparta o listę zadań i intencji charakteryzuj cych wybrane wzorce projektowe. Praca opisuje także stworzone przeze mnie rozszerzenie narzędzia IBM Rational Software Architect wspomagaj age naukę wzorców projektowych oraz ich właściwy wybór. W podstawowej wersji rozszerzenie to zawiera 23 wzorce zaproponowane przez ,,Bandę Czworga”, jednak daje możliwość dodawania własnych wzorców w trakcie korzystania z programu. Wskazuje także możliwości rozszerzania w podobny sposób innych narzędzi. Aby podkreślić znaczenie wzorców i wykazać ich użyteczność prezentuje dodatkowo aplikację (gra Snake), napisaną bez znajomości wzorców projektowych i po zapoznaniu się z nimi. Prezentuje ona ewolucję kodu prowadzącą do poprawy jej elastyczności, a w szczególności skalowalności.

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28c6dd889f414569b1894a7b0794decf/
URN
urn:pw-repo:WUT28c6dd889f414569b1894a7b0794decf

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page