Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Hybrid recommendation system based on ratiangs and content

Jakub Gąsiewski

Abstract

This thesis describes development and implementation process of the hybrid recommendation system, which utilizes ratings matrix factorization as well as user and item based content. Proposed approach allows to achieve recommendation even if one type of information is not present. In addition, obtained prediction can be explained to a certain extent. First part of the thesis describes recommendation algorithms and ways of their assessment. Subsequently, new algorithm was presented. Its work quality was verified based on movie and restaurant dataset and compared to results of popular recommendation systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jakub Gąsiewski (FEIT/ICS) Jakub Gąsiewski,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Hybrydowy system rekomendacyjny na podstawie ocen i treści
Supervisor
Paweł Cichosz (FEIT/ICS) Paweł Cichosz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
17-09-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
95/19 (2688)
Reviewers
Grzegorz M. Protaziuk (FEIT/ICS) Grzegorz M. Protaziuk,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Paweł Cichosz (FEIT/ICS) Paweł Cichosz,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
rekomendacja, filtracja zbiorowa, filtracja treści, systemy hybrydowe
Keywords in English
recommendation, collaborative filtering, content filtering, hybrid systems
Abstract in Polish
Niniejsza praca opisuje proces opracowania i implementacji hybrydowego algorytmu rekomendacyjnego, opartego na rozkładzie macierzy ocen oraz cechach użytkowników i obiektów. Podejście to pozwala na użycie systemu w wypadku braku jednego z typów informacji oraz częściowe uzasadnienie uzyskanej rekomendacji. Pierwsza część pracy poświęcona została omówieniu algorytmów rekomendacyjnych i sposobu oceny ich działania. Następnie przedstawione zostało nowo proponowane podejście. Działanie algorytmu zostało zweryfikowane na podstawie danych na temat filmów i restauracji oraz porównane w odniesieniu do obecnie stosowanych rozwiązań.
File
  • File: 1
    inz_Jakub_Gąsiewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 35844

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28bee47ae1ae4261a0c0f525366031ff/
URN
urn:pw-repo:WUT28bee47ae1ae4261a0c0f525366031ff

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page