Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Mobilna aplikacja do nauki języków obcych z systemem rekomendacji

Beata Magdalena Błaszkowska

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis is implementation of a system, the main part of which is an application for the Android platform. Application supports learning foreign languages by providing tools to create and edit word lists and their meanings, intended for language learning. In addition, a system of recommendations has been implemented, based on the popularity of public word lists. Unique functionality is provided by importing resources from Google Spreadsheets and the ability to share resources with other users. Responsibility for communication with the database has been placed in the programming interface (API). Both parts of the system: the application and the programming interface have been written in Java with object-oriented programming principles. The recommendation system is based on the code written in Bash and Python. The whole system has been embedded in Google Cloud Platform with the use of databases: Cloud Datastore and BigQuery. A virtual machine was also created with the use of Google Compute Engine, on which the recommendation system engine has been automated.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Beata Magdalena Błaszkowska (WEiTI/IT) Beata Magdalena Błaszkowska Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Tytuł w języku polskim
Mobilna aplikacja do nauki języków obcych z systemem rekomendacji
Promotor
Robert Bembenik (WEiTI/II) Robert Bembenik Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka dyplomująca
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Jednostka prowadząca
Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)
Kierunek / specjalność studiów
Elektronika i Telekomunikacja
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
25-09-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Robert Bembenik (WEiTI/II) Robert Bembenik Instytut Informatyki (WEiTI/II)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI) Krzysztof Włostowski (WEiTI/IT) Krzysztof Włostowski Instytut Telekomunikacji (WEiTI/IT)Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)
Słowa kluczowe w języku polskim
aplikacja mobilna, nauka języków obcych, rekomendacja, Android, Java, Google Cloud Platform, BigQuery, Cloud Datastore, Python, Bash, Google Compute Engine
Słowa kluczowe w języku angielskim
mobile application, learning foreign languages, recommendation, Android, Java, Google Cloud Platform, BigQuery, Cloud Datastore, Python, Bash, Google Compute Engine
Streszczenie w języku polskim
Celem pracy inżynierskiej jest zaimplementowanie systemu do nauki języków obcych, którego część główną stanowi aplikacja na platformę Android. Aplikacja dostarcza narzędzia do tworzenia i edytowania list słów i znaczeń przeznaczonych do nauki języka. Ponadto zaimplementowano system rekomendacji oparty na popularności słów. Unikalną funkcjonalność dostarcza również importowanie zasobów z arkusza kalkulacyjnego Google Spreadsheets oraz możliwość podzielenia się swoimi zasobami z innymi użytkownikami, dzięki czemu aplikacja może być wykorzystywana na kursach językowych. Odpowiedzialność za komunikację z bazą danych została wydzielona do interfejsu programistycznego (ang. API). Obydwie części systemu, tj. aplikacja oraz interfejs programistyczny, zostały napisane w języku Java z zachowaniem zasad programowania obiektowego. System rekomendacji bazuje na kodzie napisanym w języku Bash oraz Python. Całość systemu została osadzona w chmurze Google (ang. Google Cloud Platform) z wykorzystaniem baz danych: Cloud Datastore oraz BigQuery. Stworzono również wirtualną maszynę z użyciem Google Compute Engine, na której zautomatyzowany został silnik systemu rekomendacyjnego.
Plik pracy
  • Plik: 1
    Beata_Błaszkowska_Mobilna_aplikacja_do_nauki_jezykow_obcych_z_systemem_rekomendacji.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 35898

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28ab137d1a7849f5a6874cf36c60b42e/
URN
urn:pw-repo:WUT28ab137d1a7849f5a6874cf36c60b42e

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony