Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

AndroMote2 - camera based navigation

Oleh Kravchuk

Abstract

The following work describes the creation of single camera based navigation and locomotion reinforcing mechanism. The platform used in this project was an AndroMote2 car. It obtained steering information from an on-board mobile device. The first part of this work includes the description of technologies used to implement the reinforcing mechanism, object of interest detection image analysis algorithm and the process of software development. Further, a precise description of used devices can be found. The next part describes the experiments conducted using the mobile platform. Finally, results of the experiments are described, along with proposals how to improve the steering algorithms.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oleh Kravchuk (FEIT) Oleh Kravchuk,, Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
AndroMote2 - nawigacja przy użyciu kamery
Supervisor
Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
23-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Aleksander Pruszkowski (FEIT) Aleksander Pruszkowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marcin Golański (FEIT) Marcin Golański,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
AndroMote, OpenCV, Android, sterowanie robotem, sztuczna inteligencja
Keywords in English
AndroMote, OpenCV, Android, robot control, artificial intelligence
Abstract in Polish
Praca prezentuje proces tworzenia mechanizmu wspomagającego nawigację i poruszanie się pojazdu na podstawie danych otrzymywanych z pojedynczej kamery. W badaniach został użyty pojazd z projektu AndroMote2, wykorzystujący urządzenie mobilne jako platformę sterującą. W pierwszej części pracy opisano technologie użyte do implementacji mechanizmu, przedstawiono opis algorytmu przetwarzania obrazu w celu wykrycia interesującego obiektu oraz proces tworzenia odpowiedniego oprogramowania. W dalszej części dokładnie opisano użyte urządzenia, przeprowadzono eksperymenty z wykorzystaniem wspomnianego pojazdu, a na koniec zaprezentowano wyniki działania mechanizmu oraz propozycje jego ulepszenia.
File
  • File: 1
    PDI_Oleh_Kravchuk.PDF
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13982

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT28a7dc07f6034c43ba84982a6bff0923/
URN
urn:pw-repo:WUT28a7dc07f6034c43ba84982a6bff0923

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page