Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Desing and development of a vehicle weighing system based on IoT devices

Wojciech Włodarczyk

Abstract

The subject of the dissertation was to design and develop a vehicle weighing system using cloud computing and Internet of Things (IoT). Implemented solution bases on Raspberry Pi platform, that controls hardware as camera, weight and RFID reader. The system utilizes cloud computing services, such as cloud application, REST Web Service, non-relational database and OpeanALPR Cloud API service. Basic functional and performance tests were performed. The tests show, whether the system reacts as expected in response to rapidly occurring events in variable conditions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Wojciech Włodarczyk (FEIT) Wojciech Włodarczyk,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Opracowanie i implementacja systemu do ważenia pojazdów w oparciu o urządzenia Internetu Rzeczy
Supervisor
Maciej Sosnowski (FEIT) Maciej Sosnowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Telecommunications (FEIT)
Study subject / specialization
, Telekomunikacja (Telecommunications)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Sosnowski (FEIT) Maciej Sosnowski,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Marek Średniawa (FEIT) Marek Średniawa,, The Institute of Telecommunications (FEIT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
Internet Rzeczy, ważenie pojazdów, Raspberry Pi, chmura obliczeniowa
Keywords in English
Internet of Things, vehicle weighing, Raspberry Pi, cloud computing
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy było opracowanie i implementacja systemu do ważenia pojazdów przy wykorzystaniu chmury obliczeniowej oraz Internetu Rzeczy. Zaproponowane rozwiązanie składa się z platformy Raspberry Pi kontrolującej elementy elektroniczne takie jak kamera, czytnik kart zbliżeniowych czy aparatura wagowa. Zaimplementowany system oparto o rozwiązania chmurowe. Zaliczyć do nich można aplikację chmurową, usługę sieciową typu REST, nierelacyjną bazę danych czy usługę zewnętrzną OpenALPR Cloud API. W ramach pracy wykonano podstawowe testy funkcjonalne jak i wydajnościowe, które miały odpowiedzieć na pytanie, czy system spełnia założenia i prawidłowo reaguje na występujące zdarzenia w różnych warunkach pracy.
File
  • File: 1
    Praca_Inżynierska_Wojciech_Włodarczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32012

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT288615f3e9da453aa6145b1344397002/
URN
urn:pw-repo:WUT288615f3e9da453aa6145b1344397002

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page