Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design and implementation of a management web application for online judge platform

Dmytro Ievseienko

Abstract

The aim of the thesis is to design and implement a platform that can be used for organizing programming competitions, assist in teaching or in evaluation of one's programming and/or algorithmic skills. The platform consists of three distinctive parts - the evaluation engine, management web application and a message broker. The thesis describes the management web application and how it communicates with an evaluation engine. The aforementioned web application comes with features such as permission management, hosting for programming problem definitions, code submitted by users that solves these problems together with results of the code's evaluation and more. The platform has been proven to be reliable and scalable.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Dmytro Ievseienko (FEIT/ICS) Dmytro Ievseienko,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Title in Polish
Projekt i implementacja aplikacji internetowej służącej do zarządzania platformą typu online judge
Supervisor
Przemysław Miazga (FEIT/IRMT) Przemysław Miazga,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Certifying unit
Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Affiliation unit
The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)
Study subject / specialization
, Informatyka (Computer Science)
Language
(en) English
Status
Finished
Defense Date
07-02-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
13/19 (2606)
Reviewers
Przemysław Miazga (FEIT/IRMT) Przemysław Miazga,, The Institute of Radioelectronics and Multimedia Technology (FEIT/IRMT)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT) Roman Podraza (FEIT/ICS) Roman Podraza,, The Institute of Computer Science (FEIT/ICS)Faculty of Electronics and Information Technology (FEIT)
Keywords in Polish
online judge, sędzia internetowy, system zarządzania sędzią internetowym, aplikacja webowa, interfejs webowy
Keywords in English
online judge, online judge management, online judge platform, web interface, webapplication
Abstract in Polish
Celem pracy jest zaprojektowanie i implementacja platformy służącej do organizacji konkursów programistycznych, która wspomagałaby nauczanie i umożliwiała ocenę umiejętności danej osoby w zakresie algorytmiki. Platforma składa się z trzech charakterystycznych części: silnika oceniającego, aplikacji internetowej służącej do zarządzania oraz kolejki wiadomości. Praca dyplomowa opisuje budowę panelu webowego oraz sposób w jaki komunikuje się on z silnikiem oceniającym. Wspomniana wcześniej aplikacja internetowa posiada takie funkcje jak zarządzanie uprawnieniami, możliwość przechowywania wyzwań programistycznych wraz z kodem przesłanym przez uczestników, stanowiącym ich rozwiązania, a także metrykami poprawności rozwiązań wygenerowanymi przez platformę. Własności takie jak wiarygodność oraz skalowalność zostały udowodnione w praktyce.
File
  • File: 1
    dievseie_inz_final.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32120

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2885822d25544f9ea5d0c1cffcc54f1e/
URN
urn:pw-repo:WUT2885822d25544f9ea5d0c1cffcc54f1e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page