Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The role of economic analysis - financial management of the company on the example of Manufacture Plant " Cheko " in Wloclawek

Agata Marta Czajka-Żuchowska

Abstract

The purpose of this paper is to present analysis funded by the example of the company "Cheko". The paper consists of three chapters. The first part includes a reflection on the economic analysis, the definitions, types and methods. The second part presents the characteristics of financial reporting: balance sheet, income statement, cash flow statement and ratio analysis. The last part of the work includes a financial analysis of the company "Cheko" for the years 2009 - 2013. The closing summary, bibliography, index tables, figures and graphs.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Marta Czajka-Żuchowska (CESS) Agata Marta Czajka-Żuchowska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Rola analizy ekonomiczno - finansowej w zarządzaniu przedsiębiorstwem na przykładzie Zakładów Wytwórczych "CHEKO" we Włocławku
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza finansowa, przedsiębiorstwo, bilans, sprawozdanie finansowe
Keywords in English
financial analysis, company, balance sheet, financial statements
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie analizy finansowanej na przykładzie firmy „Cheko”. Opracowanie składa się z trzech rozdziałów. Pierwsza część obejmuje rozważania na temat analizy ekonomicznej, jej definicje, rodzaje oraz metody. W części drugiej przedstawiono charakterystykę sprawozdawczości finansowej: bilans, rachunek wyników, rachunek przepływów oraz analizę wskaźnikową. Ostatnia część pracy zawiera analizę finansową firmy „Cheko” na przestrzeni lat 2009 – 2013. Całość zamyka podsumowanie, bibliografia, spis tabel, rysunków i wykresów.
File
  • File: 1
    ROLA-ANALIZY.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11227

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT281de20f3d714623a8ca10a11955614f/
URN
urn:pw-repo:WUT281de20f3d714623a8ca10a11955614f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page