Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Research of the release profiles of the reference substances from hyperbranched polymers

Ewelina Dunowska

Abstract

In recent years, much attention is paid to research on controlled drug delivery (drug delivery systems, DDS). Suitable material can be safely incorporated into active substances which are not normally used to treat patients with diseased human cells, because of their poor solubility in aqueous media. The presented study focuses on the synthesis and proper modification of hyperbranched polymers which are relatively easily synthesized. The structure makes it possible to place the drug within. Thus, the resulting capsule core-shell type is placed in supercritical carbon dioxide, which is cheap and non-toxic, in order to impart solubility. Modifications were based on the change of terminal hydroxyl groups of the hyperbranched polyglycerol which was polyglycidol. The literature review included construction and physicochemical properties of hyperbranched polymers and their comparison to the dendrimers and linear polymers. In this thesis the synthesis of hyperbranched polymers by polymerization of the monomer ABx ring opening and methods for modification was shown. The experimental part presents the results of synthesis of hyperbranched polyglycidol, the methods for modification of terminal groups and purification methods. The resulting materials were characterised by analytical techniques: FTIR and 1H NMR.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Ewelina Dunowska (FC) Ewelina Dunowska,, Faculty of Chemistry (FC)
Title in Polish
Badanie profili uwalniania substancji wzorcowych z polimerów hiperrozgałęzionych
Supervisor
Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Certifying unit
Faculty of Chemistry (FC)
Affiliation unit
Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)
Study subject / specialization
, Technologia Chemiczna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
03-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Parzuchowski (FC/CPCT) Paweł Parzuchowski,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC) Ireneusz Wielgus (FC/CPCT) Ireneusz Wielgus,, Chair Of Polymer Chemistry And Technology (FC/CPCT)Faculty of Chemistry (FC)
Keywords in Polish
polimery hiperrozgałęzione, poliglicydol
Keywords in English
hyperbranched polymers, polyglycidol
Abstract in Polish
W ostatnich latach dużą uwagę poświęca się badaniom nad kontrolowanym dostarczaniem leków (tzw. drug delivery systems). Do odpowiednich substancji można bezpiecznie wprowadzać substancje aktywne, które normalnie nie mogą być stosowane do leczenia chorych komórek człowieka, ze względu na ich słabą rozpuszczalność w środowisku wodnym. W niniejszej pracy skupiono się na syntezie i odpowiedniej modyfikacji polimerów hiperrozgałęzionych, które dość łatwo się syntetyzuje. Ich budowa sprawia, że możliwe jest umieszczenie leku w ich wnętrzu. Tak powstałą kapsułę typu core-shell umieszcza się w nadkrytycznym dwutlenku węgla, który jest tani i nietoksyczny, w celu nadania rozpuszczalności. Modyfikacje opierały się na zmianie terminalnych grup hydroksylowych wybranego hiperrozgałęzionego poliglicerolu jakim był poliglicydol. W przeglądzie literaturowym uwzględniono budowę oraz właściwości fizykochemiczne polimerów hiperrozgałęzionych oraz ich porównanie do dendrymerów i polimerów liniowych. Przedstawiono syntezę polimerów hiperrozgałęzionych metodą polimeryzacji monomeru ABx z otwarciem pierścienia oraz sposoby modyfikacji. W części eksperymentalnej przedstawiono wyniki badań – syntezę hiperrozgałęzionego poliglicydolu, opisano sposoby modyfikacji grup terminalnych oraz metody oczyszczania. Otrzymane substancje scharakteryzowano za pomocą technik analitycznych: FTIR oraz 1H NMR.
File
  • File: 1
    Ewelina Dunowska - praca inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8963

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27fb7e2431f44abab14d08664f4a8b97/
URN
urn:pw-repo:WUT27fb7e2431f44abab14d08664f4a8b97

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page