Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Design by two metods of calculation plumbing and sewage system for block of flats with underground garage and green roof

Mateusz Kijo

Abstract

The engineering work concerns to project plumbing and sewage system for a multi-family building. The building includes six floors, five of them are above-ground with green roof, one is under-ground. Hydraulics calculations of the plumbing system was performed by two methods. The First calculation based on reference formula, the second based on a dedicated program Audytor H2O. Water is supplied to the building by designed connection in a designated room placed on the under-ground floor. The building contains three installation shafts. In shafts are placed individual water metres for each flats. Water is also provided for watering the green areas on the ground floor and a green roof. The building has designed storm water drainage and sewer drain system. It has separate sewage livehood verticals for kitchens and bathrooms. Excess water is removed from the roof downpipes located on the facade of the building. Designed installations are conducted under ceilings on under-ground floor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Kijo (FEE) Mateusz Kijo,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego z garażem podziemnym oraz zielonym dachem wykonanej dwoma metodami obliczeniowymi
Supervisor
Katarzyna Miszta-Kruk (FEE/DWSWT) Katarzyna Miszta-Kruk,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Katarzyna Miszta-Kruk (FEE/DWSWT) Katarzyna Miszta-Kruk,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jarosław Chudzicki (FEE/DWSWT) Jarosław Chudzicki,, Department of Water Supply and Wastewater Treatment (FEE/DWSWT)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
zielony dach, instalacja wodociągowa, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, Audytor H2O
Keywords in English
green roof, plumbing, sewerage system, storm water drainage, Audytor H2O
Abstract in Polish
Niniejsze praca dyplomowa dotyczy projektu instalacji wodociągowej oraz kanalizacyjnej dla budynku wielorodzinnego. Budynek składa się z 6 kondygnacji. Ma 5 kondygnacji naziemnych wraz z zielonym dachem i jedną podziemną. Obliczenia hydrauliczne instalacji wodociągowej wykonano za pomocą dwóch metod. Pierwsza metoda to obliczenia własne, wykonane według odpowiednich wzorów. Natomiast drugi sposób to obliczenia za pomocą programu Audytor H2O. Rozwiązywany budynek zaopatrzony jest w wodę poprzez zaprojektowane przyłącze wodomierzowe znajdujące się w wyznaczonym pomieszczeniu na kondygnacji podziemnej. W budynku znajdują się trzy główne szachty instalacyjne w których umieszczono wodomierze mieszkaniowe. Woda jest także dostarczona do podlewania terenów zielonych na parterze oraz na zielonym dachu. W budynku zaprojektowano instalacje kanalizacji bytowej oraz deszczowej. Piony kanalizacji bytowej są oddzielne dla przyborów znajdujących się w kuchni oraz łazience. Nadmiar wody z dachu jest usuwany za pomocą rur spustowych znajdujących się przy elewacji budynku. Rozprowadzenie projektowanych instalacji znajduję się przy stropie kondygnacji podziemnej.
File
  • File: 1
    Mateusz Kijo - praca inzynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13729

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27eae4c23de64db5920090088e0ca53f/
URN
urn:pw-repo:WUT27eae4c23de64db5920090088e0ca53f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page