Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Appraisal report as a result of property valuation

Ewelina Kępka

Abstract

The main purpose of the thesis is to present and analise formal requirements which appraisal report needs to meet, when it comes to content, construction and its up-to-date character. At the beginning of the thesis there is a description of the basic terms connected with property valuation. Most common types of value, the approaches to value, valuation methods and techniques were characterized. The consecuticve part is a profile of appraisal report. There is a presentation of particular parts of appraisal report and formal requirements which this kind of document needs to meet. What is more, in this part was raised an issue of the evaluation as to wether the appraisal report had been correctly established, its up-to-date character and disputed legal nature. The last part ot the thesis is about the part of appraisal report in administrative proceeding. Presented were its evidentiary effect and common irregularities. Basis of the analysis these issues were judical decisions of administrative courts.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Ewelina Kępka (FASS) Ewelina Kępka,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Operat szacunkowy jako wynik wyceny nieruchomości
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Agnieszka Woźniak (FASS/DALPP) Agnieszka Woźniak,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
wartość nieruchomości, wycena nieruchomości, operat szacunkowy
Keywords in English
property value, property valuation, appraisal report
Abstract in Polish
Głównym celem niniejszej pracy było przedstawienie i analiza wymogów formalnych stawianych operatowi szacunkowemu co do jego treści, konstrukcji, aktualności. Na początku zostały zdefiniowane podstawowe pojęcia związane z procesem wyceny nieruchomości. Scharakteryzowano podstawowe rodzaje wartości nieruchomości oraz podejścia, metody i techniki wyceny. Dalsza część stanowi charakterystykę operatu szacunkowego. Omówione zostały poszczególne elementy operatu, a także wymogi prawne stawiane tego typu dokumentowi. Ponadto poruszone zostały takie zagadnienia jak ocena prawidłowości sporządzenia operatu, jego aktualność, oraz sporny charakter prawny. Ostatnia część pracy poświęcona została roli operatu szacunkowego w postępowaniu administracyjnym. Omówiona została jego moc dowodowa, a także nieprawidłowości jakie często posiadają operaty szacunkowe. Podstawę do analizy wyżej wymienionych zagadnień stanowiło orzecznictwo sądów administracyjnych.
File
  • File: 1
    Operat szacunkowy jako wynik wyceny nieruchomości.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13085

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27d10c17358b4d26be29c7625024390e/
URN
urn:pw-repo:WUT27d10c17358b4d26be29c7625024390e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page