Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Electronic communication in public administration based on the analysis of the activities of selected local government units

Natalia Cepil

Abstract

This work addresses the issue of electronic communication in public administration. Its purpose is to check whether electronic communication facilitates the work of public administration employees and what electronic communication tools they use. The discussion covered the definition of communication as well as electronic communication and the process of communication with its elements, as well as communication in the organization. In the second part of the work, legal regulations concerning communication and local government employees were presented. Results of preceding research on electronic communication in public administration were presented, as well as the New Public Management model. The third part presents the results of surveys on the use of communication as well as electronic communication in two surveyed District Starosty Administration Offices. Research results indicate that electronic communication facilitates and improves the work of public administration employees, they use the most popular electronic communication tools such as telephone and e-mail.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Cepil (FASS) Natalia Cepil,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Komunikacja elektroniczna w administracji publicznej na podstawie analizy działań wybranych jednostek samorządu terytorialnego
Supervisor
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Helena Bulińska-Stangrecka (FASS/DPELEP) Helena Bulińska-Stangrecka,, Department of Public Economic Law and Economic Policy (FASS/DPELEP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz (FASS/DASMA) Jolanta Kowalczyk-Grzenkowicz,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
komunikacja, komunikacja elektroniczna, narzędzia komunikacji elektronicznej, komunikacja w organizacji, starostwo powiatowe
Keywords in English
communication, electronic communication, electronic communication tools, communication in the organization, District Starosty Administration Office
Abstract in Polish
Niniejsza praca podejmuje zagadnienie komunikacji elektronicznej w administracji publicznej. Ma ona na celu sprawdzenie czy komunikacja elektroniczna ułatwia prace pracownikom administracji publicznej oraz jakie narzędzia komunikacji elektronicznej są przez nich wykorzystywane. Omówieniu poddano definicję komunikacji jak i komunikacji elektronicznej oraz proces komunikacji z jego elementami, a także przedstawiono komunikacje w organizacji. W drugiej części pracy zaprezentowano regulacje prawne jakie dotyczą komunikacji oraz pracowników samorządowych, przedstawiono wcześniejsze analizy badań dotyczące komunikacji elektronicznej w administracji publicznej, a także model New Public Management. W trzeciej części zostały przedstawione wyniki badań ankietowych dotyczących wykorzystywania komunikacji jak i komunikacji elektronicznej w dwóch badanych starostwach. Wyniki badań wskazują, że komunikacja elektroniczna ułatwia oraz usprawnia pracę pracownikom administracji publicznej, wykorzystują oni do tego najpopularniejsze narzędzia komunikacji elektronicznej takie jak telefon oraz poczta elektroniczna.
File
  • File: 1
    Praca-licencjacka_Natalia_Cepil.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34312

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT279566302ece4dc48bf2b16eb036a119/
URN
urn:pw-repo:WUT279566302ece4dc48bf2b16eb036a119

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page