Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Revitalization of market area in Kielce. Tarnowska Street district development design

Małgorzata Elżbieta Kwaśniak

Abstract

Design includes the development of the urban area of the market square in Kielce with a thorough architectural design for one of the buildings. Currently the square is covered by buildings in poor condition and do not meet health and safety and fire protection. Goal for the design was to create safe, interesting and modern architecture, which not only would improve the use of the current main function but also allow new ways of using the square. Layout coexists of five buildings of various function, with dominance of the market function. Additionally designed buildings provide functions of health service, gastronomy, exhibitions, sport and recreation and office space. Below market hall and the building designed in detail are designed underground garages, as well as detached multi-storey garage on the lot. Beside building layout, design provides investition with public square connected to gastronomy building. It is localized in the center of the area, easily accessed from all surrounding buildings but also joined with provided greenery. On the currently stripped from any vegetation lot are designed consistent green spaces. Greenery on the ground combined with the use of green roofs brings project closer to the pro - environmental architecture. Building chosen to be designed in detail creates facade of the layout on the main street side. It is the biggest of the designed buildings and also combines the biggest number of function. It coexist of three parts, first being mainly store space and connected to second by grand, glass foyer and on the higher levels by the passages. The second part of the building on the ground floor also provides store space, above that office space, and on the two last floors sport and recreation complex. Third part of the building is gastronomy which attaches to the second part on the second floor. Diversified height of the building on the north aligns with existing buildings, on the west lowers for benefit of the public square and on the south creates the high dominant over the intersection. Simple white architecture with well designed details easily coexists with current surroundings while enriching the image of the city.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Małgorzata Elżbieta Kwaśniak (FA) Małgorzata Elżbieta Kwaśniak,, Faculty of Architecture (FA)
Title in Polish
Rewitalizacja terenów targowiska w Kielcach. Projekt zagospodarowania kwartału zabudowy przy ul. Tarnowskiej w Kielcach
Supervisor
Elżbieta Ryńska (FA/CUDPP) Elżbieta Ryńska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Magdalena Grochulska-Salak (FA/CUDPP) Magdalena Grochulska-Salak,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Certifying unit
Faculty of Architecture (FA)
Affiliation unit
Department of Civil Engineering, Infrastructure Investment and Economics (FA/DCEIIE)
Study subject / specialization
, Architektura i Urbanistyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Internal identifier
AR-001382/L
Reviewers
Jacek Kopczewski (FA/CAD) Jacek Kopczewski,, Chair of Architectural Design (FA/CAD)Faculty of Architecture (FA) Magdalena Grochulska-Salak (FA/CUDPP) Magdalena Grochulska-Salak,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA) Elżbieta Ryńska (FA/CUDPP) Elżbieta Ryńska,, Chair of Urban Design and Physical Planning (FA/CUDPP)Faculty of Architecture (FA)
Keywords in Polish
Rewaloryzacja przestrzni placu targowego w złym stanie technicznym i estetycznym w Kielcach.Tworzenie zrównoważonej architektury zamiast zaniedbanej przestrzeni miejskiej.
Keywords in English
Revitalization of the low condition area of the market in Kielce.Creating sustainable architecture in place of neglected district of the city.
Abstract in Polish
Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu miejskiego placu targowego w Kielcach ze szczegółowym rozwiązaniem jednego z budynków. Aktualna zabudowa objętego projektem terenu jest w złym stanie technicznym i nie spełnia warunków BHP i PPOŻ. Celem projektu było stworzenie bezpiecznej, ciekawej i nowoczesnej zabudowy, która nie tylko usprawni użytkowanie z aktualnej, handlowej funkcji placu ale również umożliwi korzystanie z niej na nowe sposoby. Zaprojetowano układ pięciu budynków o zróżnicowanych funkcjach, zachowując przewagę funkcji handlowej. Dodatokwo budynki przewidują usługi zdrowia, gastronomii, wystawiennictwa, sportu i rekreacji oraz biura. Pod halą drobnego handlu oraz szczegółowo opracowanym budynkiem rozwiązany został parking podziemny jak również przewidziano wolnostojący parking wielopoziomowy. Poza zaprojektowanym układem budynków zaprojektowano też przestrzeń publiczną, plac miejski. Łączy się on z usługami gastronomii, jego umiejscowienie w centrum inwestycji oferuje łatwy dostęp do otaczających go budynków, jest mu też bliska zaprojektowana zieleń. Na pozbawionej w stanie istniejącym zieleni działce zaprojektowano spójne układy roślinności. Dzięki zieleni na gruncie rodzimym oraz wykorzystaniu zielonych stropodachów budynek zbliża się do architektury prośrodowiskowej. Wybrany do szczegółowego opracowania budynek tworzy fasadę inwestycji od strony głównej ulicy do której przylega działka. Jest on największym z projektowanych budynków i zarazem łączy najwięcej funkcji. Budynek składa się z trzech członów, pierwszy z nich zajmują lokale usługowe, jest on połączony z drugim przez wysokie szklane foyer, a na wyższych poziomach za pomocą kładek. Drugi człon budynku w parterze również posiada lokale usługowe, powyżej przestrzeń biurową zaś na dwóch najwyższych piętrach strefę sportu i rekreacji. Trzeci człon budynku to dwupoziomowy budynek gastronomii łączący się z drugim członem na pierwszym piętrze. Zróżnicowana wysokość budynku od strony północnej wpasowuje się w istniejącą zabudowę, od wschodu obniża się w kierunku placu miejskiego tak aby otworzyć jego przestrzeń, zaś od strony południowej stanowi dominantę wysokościową. Prosta biała architektura wzbogacona przez detale elewacji płynnie wtapia się w istniejącą zabudowę tworząc zarazem ciekawą kompozycję.
File
  • File: 1
    249789_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10884

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT2779d2416d5c494b94df2796a36f8eee/
URN
urn:pw-repo:WUT2779d2416d5c494b94df2796a36f8eee

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page