Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Transparency of National Court Register as a way to ensure the safety of business trading

Piotr Władysław Niwicki

Abstract

The main goal of my thesis was estimation influence of transparency’s rule of National Court Register. This thesis contains 3 chapters. Fisrt chapter represents historical overview instituion of public registeration and Genesis of National Court Register. Chapter 2 shows how rule of transparency is defined in literaturę and how does it relate to public registers. Chapter 3 shows dates which are in Natiolan Courts Register and how they influence on subjects of business trading
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Władysław Niwicki (FASS) Piotr Władysław Niwicki,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Jawność Krajowego Rejestru Sądowego jako forma zapewnienia bezpieczeństwa obrotu gospodarczego
Supervisor
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Law and Administration (FASS/DALPP)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Wilkowska-Kołakowska (FASS/DALPP) Dorota Wilkowska-Kołakowska,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Dominik Sypniewski (FASS/DALPP) Dominik Sypniewski,, Department of Administrative Law and Public Policy (FASS/DALPP)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Krajowy Rejestr Sądowy, jawność, obrót gospodarczy
Keywords in English
National Court Register, transparency, business trading
Abstract in Polish
Głównym celem mojej pracy było dokonanie oceny wpływu zasady jawności Krajowego Rejestru Sądowego na bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Praca składa się z 3 rozdziałów. W pierwszym przedstawiono rys historyczny rejestrów publicznych i genezę Krajowego Rejestru Sądowego. W rozdziale drugim pokazano jak literatura przedmioty definiuje zasadę jawności i jak się ona odnosi do rejestrów publicznych. W rozdziale trzecim przedstawiono jakie dane znajdują się w rejestrach Krajowego Rejestru Sądowego oraz jak wpływają one na podmioty działające w obrocie gospodarczym.
File
  • File: 1
    Piotr Niwicki - praca licencjacka,.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5769

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUT27788a88131a4d92a1f40f6b7f4996a2/
URN
urn:pw-repo:WUT27788a88131a4d92a1f40f6b7f4996a2

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page